Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta

§ 31

15.08.2018

 

Arviointikeskustelu johtokuntatyöskentelystä

 

VESI § 31

 

 

Kunnanhallitus edellyttää (5.3.2018 § 64), että lautakunnat ja johtokunnat käyvät arviointikeskustelun toimintatavoistaan vuoden 2018 lopussa. Johtokunta linjasi keväällä 2015 tehdyn nykytila-arvioinnin tulosten perusteella toimenpiteitä johtokuntatyöskentelyn kehittämiseksi syksyllä 2015. Toimenpiteet olivat:

 

 

 

Kokouksessa arvioidaan toimenpiteiden ajankohtaisuutta ja mahdollisia muutostarpeita. Oheismateriaalina on kunnanhallituksen päättämät toimintatavat.

 

Esitys:

Johtokunta käy keskustelun toimintamallista. Päivitetyt toimenpide-ehdotukset toimitetaan hallintopalveluihin.

 

Lisätietoja: vs. hallintopäällikkö Riikka Uoti, puh. 040 317 2387

 

Asian käsittely:

Johtokunta totesi, että mikäli koulutus- ja seminaaritilaisuuksia järjestetään, on johtokunnalla halua osallistua niihin.

 

 

Johtokunta päätti, että tämän valtuustokauden aikana on tavoitteena tehdä laitosvierailu sekä työmaavierailu esim. Teilinummelle. Lisäksi johtokunta toivoo vierailua saman kokoluokan vesilaitokseen.

 

 

Päätettiin, että toteutetaan itsearviointikysely kuluvan vuoden loppuun mennessä.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa