Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Oheismateriaali_ toimintatavat

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta

31

15.08.2018

 

31

Arviointikeskustelu johtokuntatyöskentelystä

 

VESI

 

 

Kunnanhallitus edellyttää (5.3.2018 § 64), että lautakunnat ja johtokunnat käyvät arviointikeskustelun toimintatavoistaan vuoden 2018 lopussa. Johtokunta linjasi keväällä 2015 tehdyn nykytila-arvioinnin tulosten perusteella toimenpiteitä johtokuntatyöskentelyn kehittämiseksi syksyllä 2015. Toimenpiteet olivat:

 

 

 

Kokouksessa arvioidaan toimenpiteiden ajankohtaisuutta ja mahdollisia muutostarpeita. Oheismateriaalina on kunnanhallituksen päättämät toimintatavat.

 

Esitys:

Johtokunta käy keskustelun toimintamallista. Päivitetyt toimenpide-ehdotukset toimitetaan hallintopalveluihin.

 

Lisätietoja: vs. hallintopäällikkö Riikka Uoti, puh. 040 317 2387

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa