Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  KV 20.6.2018 § 63 Arviointikertomus vuodelta 2017

Valtuusto

§ 63

20.06.2018

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017

 

Tarkla § 49/31.5.2018

Tarkastuslautakunta laati vuoden 2017 arviointikertomuksen valmiiksi ja allekirjoitti sen.

 

Esitys pj:

Tarkastuslautakunta allekirjoittaa arviointikertomuksen ja

- luovuttaa arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi ja käsiteltäväksi,

- ehdottaa valtuustolle, että valtuusto velvoittaisi kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden aikana kertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä.

 

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

 

______

 

KV § 63

 

 

Esitys:

Valtuusto

 

1. merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi ja

 

2. velvoittaa kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden aikana kertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Päätökseen kuuluu liite nro 3.

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa