Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Valtuustoaloite eläkeläisten uimahallimaksujen alentamiseksi

Kunnanhallitus

§ 301

21.11.2016

Valtuusto

§ 127

21.12.2016

Konsernijaosto

§ 13

21.05.2018

Kunnanhallitus

§ 155

11.06.2018

Valtuusto

§ 69

20.06.2018

 

Valtuustoaloite eläkeläisten uimahallimaksujen alentamiseksi

 

339/12.04.00.03/2016

 

KH § 301

Tero Arteli ym. yhteensä 40 valtuutettua jättivät 27.4.2016 valtuustoaloitteen eläkeläisten uimahallimaksujen alentamiseksi:

 

 

"On todettu, että uimassa käynti on liikuntaa, jota varttuneempikin väki mielellään suorittaa. Tiedossa on myöskin, että liikunta katsotaan terveelliseksi ja saattaa aiheuttaa lääkärissä käyntien harvenemista. Jotta eläkeläiset saisivat sankoin joukoin liikkua, lienee tarkoituksenmukiaista määritellä heille edullisempi hinnoittelu uimahallimaksuihin.

 

 

Ehdotuksen kaltainen edullisempi hinnoittelu on käytössä kaikissa Nurmijärven naapurikunnissa.

 

 

Ehdotan siis, että eläkeläisille saataisiin oma edullisempi hinnoittelu Rajamäen uimahallissa käynteihin. Samalla voitaisiin tutkia, olisiko mahdollista tarjota harvoille jäljellä oleville sotaveteraaneille täysin maksuton uimahallin käyttö."

 

 

 

Valtuustoaloite on annettu keskushallinnolle valmisteltavaksi 31.8.2016 mennessä.

 

 

Eläkeläiset ovat tällä hetkellä samassa hintakategoriassa kuin 7-15 -vuotiaat lapset, opiskelijat, työttömät ja varusmiehet ja uinnin kertamaksu on 4,00 euroa/käynti. Eläkeläisten 10 kerran käyntikortti maksaa 36 euroa ja 1 kuukauden käyntikortti 30 euroa. Kuntosalin ja ryhmäliikunnan hinta on aleaikana 5 euroa/käynti ja muuna aikana 6 euroa/käynti. Uinnin, kuntosalin ja ryhmäliikunnan sisältävä hyvän olon ranneke eläkeläisille maksaa eläkeläisille 50 euroa/kuukausi.

 

 

Hyvinkäällä vuoden uintikortti 70 +ikäisille maksaa 40 euroa. 1.1.2017 lukien ikäraja tulee olemaan 65+ ja kortin hinta tulee olemaan 50 euroa. Kortilla pääsee myös kuntosalille. Tuusulassa vuoden uintikortti 70+ maksaa 23 euroa ja on voimassa ma-pe 6-16. Espoo ja Vantaa tarjoavat eläkeläisille veloituksettoman sporttikortin, jolla pääsee uimaan ja kuntosalille arkisin ma-pe 6-16. Vantaalla ikäraja on 70+ ja Espoossa 60+. Lisäksi Vantaalla ja Espoossa myös saattaja saa maksuttoman kortin, mikäli auttajalle on tarvetta.

 

 

Rajamäen Uimahallissa sotavereraanit ovat aina voineet uida ilmaiseksi. Tästä ei ole ollut hinnastossa mainintaa, mutta maininta tästä tullaan lisäämään seuraavaan hinnastoon.

 

 

Valtuustoaloitetta on käsitelty Rajamäen Uimahalli Oy:n hallituksessa. Eläkeläisten uimalippujen myynnin arvio vuodessa on noin 75 000 euroa. Uimahallin hallitus katsoi, että yhtiön taloudellinen tilanne ei salli eläkeläisten lippujen hintojen alentamista. Hallitus katsoo, että mikäli omistaja haluaa tukea eläkeläisten uintia, niin sen on myönnettävä siihen erillinen toimintatuki.

 

 

Aloitteesta on keskusteltu myös kunnan liikuntapalvelujen kanssa. Liikuntapalvelut katsoo, että uimahallin kanta on selkeä osakeyhtiön taloudellisesta näkökulmasta. Jos otetaan laajempi kuntalaisten terveyteen liittyvä näkökulma, niin silloin tulisi kunnan jotenkin subventoida uimahallille mahdollisia lipputulojen menetyksiä ja todeta, että tämä saattaa näkyä jatkossa sairauskulujen vähenemisenä. Ikäihmisten hyvinvoinnin kannalta hinnoittelun uudistaminen vaikuttaa positiivisesti ikäihmisten hyvinvointiin, mutta taloudellinen vaikutus sairastavuuden vähenemiseksi ei ole helposti todennettavissa.

 

 

Valtuusto on hyväksynyt vuotta 2017 koskevan talousarvion ja siinä määrärahan uimahallin toiminta-avustusta varten. Siihen ei sisälly varausta arvioidun eläkeläisten uimahallilipun alennuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Tarkempia laskelmia lisäavustuksen suuruudesta eri alennusvaihtoehdoilla ei ole tehty, mutta lisämäärärahan tarve lienee enimmillään n. 75 000 euroa.

 

 

Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen: Eläkeläisten uimahallimaksujen alentaminen edellyttää, että kunta korvaa uimahallille alentuneet lipputulot enintään 75 000 euroa.

 

 

Yritysvaikutusten arviointi: Ei olennaisia yritysvaikutuksia.

 

Esitys:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Rajamäen Uimahalli Oy:n avustuksen suuruuteen ja siihen liittyvään hinnoittelupolitiikkaan palataan vuoden 2018 talousarvion käsittelyn yhteydessä ja että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

 

 

 

Lisätietoja: hallintopäällikkö Marja-Liisa Back puh. 040 317 2015

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

Lisäksi merkittiin tiedoksi, että Rajamäen Uimahalli Oy:n hallitus päätti viime viikolla, että uinnin kertamaksu eläkeläisiltä on 4,20 euroa ja hyvänolon ranneke 5,50 euroa ensi vuoden alusta lähtien.

 

 

Vesa Manner poistui esteellisenä (hallituksen jäsen) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

 

Päätökseen kuuluu liite nro 5.

 

______

KV § 127

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Päätökseen kuuluu liite nro 7.

______

KONJAOS § 13

Eläkeläisten uimahallimaksujen alentamista koskeva asia jäi käsittelemättä vuoden 2018 talousarvion käsittelyn yhteydessä.

 

 

Lähikunnissa Tuusulassa on käytössä +70 -vuotiaille tarkoitettu 24 euron vuosiranneke, mikä mahdollistaa uinnin klo 6 - 16 välisenä aikana. Hyvinkäällä on käytössä +65 -vuotiaille tarkoitettu vuosikortti, joka maksaa 50 euroa (tai 30 e puoli vuotta).

 

 

Mikäli eläkeläisten uinteja lähdetään alennuskorteilla tukemaan, tulee lipputulojen menetys korvata lisätoimintatukena. Lipputulojen arvioitu alentuma on enintään 70 000 euroa vuodessa. Lisämateriaalina on Rajamäen Uimahalli Oy:n toimitusjohtaja Juha Ahosen asiaa koskeva laskelma ja esitys 25 euron hintaisesta senioriuintikortista ja 50 euron suuruisesta HyväOlo-seniorikortista. Kunnan lisätuki olisi senioriuintikortin osalta 80 euroa ja HyväOlo-seniorikortin osalta 155 euroa. Tuki voidaan maksaa kuukausittain toteutuneen myynnin mukaan tai vaihtoehtoisesti kertamaksuna. Tuki on mahdollista rajata koskemaan vain kuntalaisia.

 

Esitys:

Konsernijaosto esittää kunnanhallitukselle, että Rajamäen uimahallissa otetaan käyttöön 65 vuotta täyttäneille tarkoitettu senioriuintikortti sekä HyväOlo-seniorikortti 1.9.2018 alkaen. Lisämääräraha tähän tarkoitukseen tarkoitettua toimintatukea varten käsitellään ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä.

 

 

Samalla esitetään, että tätä asiaa koskevat aloitteet todetaan loppuun käsitellyiksi.

 

Lisätietoja: Hallintojohtaja Jukka Anttila, puh. 040 317 2001

 

Päätös:

Konsernijaosto esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavaa:

 

 

- Rajamäen uimahallissa otetaan käyttöön 65 vuotta täyttäneille tarkoitettu senioriuintikortti sekä HyväOlo-seniorikortti 1.9.2018 alkaen liitteen mukaisin kuvauksin

 

- tarvittava lisämääräraha toimintatuen korotuksena käsitellään ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä

 

- palvelu koskee nurmijärveläisiä ja

 

- kunta maksaa tästä aiheutuvan laskun toteutuneen myynnin mukaan.

 

 

Samalla esitetään, että asiaa koskevat aloitteet todetaan loppuun käsitellyiksi.

 

 

Päätökseen kuuluu liite.

 

______

KH § 155

Tero Arteli ja Kimmo Kakko (yhteensä 23 allekirjoittajaa) ovat 20.12.2017 tehneet aloitteen lisäbudjetin myöntämisestä vuodelle 2018 aiemmin sovitusti eläkeläisten uimahallimaksujen alentamiseksi.

 

 

Esitys:

Kunnanhallitus hyväksyy konsernijaoston antaman vastauksen ko. valtuustoaloitteeseen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Tämän mukaisesti

 

- Rajamäen uimahallissa otetaan käyttöön 65 vuotta täyttäneille tarkoitettu senioriuintikortti sekä HyväOlo-seniorikortti 1.9.2018 alkaen liitteen mukaisin kuvauksin

- palvelu koskee nurmijärveläisiä ja

 

- kunta maksaa tästä aiheutuvan laskun toteutuneen myynnin mukaan.

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että edellä todetun lisäksi aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja että se aloitteena todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Toimintatuen korotus huomioidaan toisessa osavuosikatsauksessa 2018.

 

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 5.

 

______

KV § 69

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

Merkittiin pöytäkirjaan, että Tommi Lehtimäki oli esteellisenä poistuneena kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajan ja hänen tilallaan toimi varavaltuutettu Jouni Maijala.

 

 

Päätökseen kuuluu liite nro 9.

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa