Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 171

25.06.2018

 

Rakennustarkastajan ja tarkastusinsinöörin virantoimitusvelvollisuuksien muuttaminen määräaikaisesti

 

482/01.01.00.02/2018

 

KH § 171

Ympäristötoimialalla on valmisteltu rakennustarkastaja Heikki Mälkin aloitteesta hänen ja tarkastusinsinööri Mikael Kangasniemen virantoimitusvelvollisuuksien muuttamista kunnallisen viranhaltijalain 23 § nojalla.

 

Mälkki ja Kangasniemi ovat antaneet kirjalliset suostumukset määräaikaiseen virantoimitusvelvollisuuden muuttamiseen 1.9.2018 alkaen 31.3.2020 saakka, kuitenkin enintään siihen asti, mikäli rakennustarkastajan virkatehtävät ovat muulla tavalla järjestetty.

 

Virantoimitusvelvollisuutta muutetaan määräajaksi siten, että Heikki Mälkki siirtyy hoitamaan tarkastusinsinöörin virkatehtäviä ja Mikael Kangasniemi rakennustarkastajan virkatehtäviä.

 

Nurmijärven kunnan hallintosäännön §:n 48 mukaan virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta kunnallisen viranhaltijalain 23 § nojalla päättää ko. virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Rakennustarkastaja Heikki Mälkki on rakennusvalvonnan tulosaluepäällikkö. Kunnanhallitus päättää tulosaluepäällikköinä toimivien viranhaltijoiden valinnasta

 

Esitys:

Kunnanhallitus päättää muuttaa määräaikaisesti Heikki Mälkin ja Mikael Kangasnimen virantoimitusvelvollisuutta kunnallisen viranhaltijalain 23 § nojalla 1.9.2018 alkaen 31.3.2020 saakka, kuitenkin enintään siihen asti, mikäli rakennustarkastajan virkatehtävät ovat muulla tavalla järjestetty.

 

Heikki Mälkki siirtyy hoitamaan tarkastusinsinöörin virkatehtäviä ja Mikael Kangasniemi rakennustarkastajan virkatehtäviä ja Kangasniemi toimii rakennusvalvonnan tulosaluepäällikkönä.

 

Tehtäväkohtainen palkka määräytyy teknisten sopimuksen TVA:n mukaisesti ja on rakennustarkastajan tehtävässä taso 16 ja tarkastusinsinöörin tehtävässä taso 14.

 

Lisätietoja: va. tekninen johtaja Juha Oksanen, puh. 040 317 4461

 

 

Päätös:

Asia jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

 

______

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa