Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 170

25.06.2018

 

Teknisen johtajan viran haettavaksi julistaminen

 

483/01.01.01.01/2018

 

KH § 170

Teknisen johtajan virka (vakanssikoodi YM/TOIALJO) on tullut avoimeksi 30.4.2018 alkaen ja virkaa hoidetaan toistaiseksi sijaisjärjestelyin. Virka on tarkoitus täyttää vakinaisesti viimeistään vuoden 2019 alusta alkaen. Kunnan organisaatiota päivitetään 1.1.2019 lukien siten, että maankäyttö ja yleiskaavoitus siirtyvät elinkeino- ja kuntakehityskeskuksesta ympäristötoimialalle. Tämä muutos otetaan huomioon virkaa täytettäessä siten, että teknisen johtajan tehtäviin lisätään maapolitiikan ja yleiskaavoituksen ohjaus ja investointien koordinointi 1.1.2019 lukien.

 

Ympäristötoimialan tehtävänä on luoda hyvää elinympäristöä kuntalaisille. Toimiala vastaa asemakaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta. Toimiala hoitaa kunnan rakennuskannan omistajatehtäviä sekä vastaa viher- ja liikunta-alueiden, katujen, verkostojen ja muun kunnallistekniikan rakentamisesta ja ylläpidosta sekä rakennusvalvonnasta, joukkoliikenteestä ja vesihuollosta.

 

Teknisen johtajan viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto ja käytännön perehtyneisyys teknisen toimialan johtamiseen. Teknisen johtajan tehtävänä on johtaa ympäristötoimialan toimintaa ja vastata sen kehittämisestä, strategisesta suunnittelusta ja taloudesta. Tekninen johtaja koordinoi toimialalla tapahtuvaa valmistelua ja toimii lautakuntien esittelijänä.

 

Hallintosäännön 42 §:n mukaan toimialajohtajien valinnasta päättää valtuusto ja edelleen 41 §:n mukaan kunnanhallitus julistaa valtuuston valitseman viran haettavaksi. Valinnan suorittava viranomainen vahvistaa viran kelpoisuusehdot (40 §).

 

Esitys:

kunnanhallitus päättää

- julistaa teknisen johtajan viran haettavaksi perjantaihin 31.8.2018 klo 15.00 mennessä

- vahvistaa, että viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto ja käytännön perehtyneisyys teknisen toimialan johtamiseen

- valtuuttaa kunnanjohtajan hankkimaan tarvittaessa suorahakupalvelua rekrytointiprosessin tueksi

- nimetä valintaryhmän valmistelemaan teknisen johtajan virkavaalia.

 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Outi Mäkelä, puh. 040 317 2100

 

 

Päätös:

Kunnanhallitus

 

- julistaa teknisen johtajan viran haettavaksi perjantaihin 31.8.2018 klo 15 mennessä

 

- toteaa, että viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja käytännön kokemusta alan vaativista johtamistehtävistä

 

- valtuuttaa kunnanjohtajan hankkimaan tarvittaessa suorahakupalvelua rekrytointiprosessin tueksi

 

- nimeää teknisen johtajan virkavaalia valmistelevaan valintaryhmään Kirsti Handolinin, Arto Häggin, Maiju Tapiolinnan ja Juha Peltosen.

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa