Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 168

25.06.2018

 

Talousjohtajan viran täyttäminen

 

478/01.01.01.01/2018

 

KH § 168

Talousjohtajan virka (vakanssi HP/TALJO) on tullut avoimeksi 30.5.2018 lukien ja virkaa hoidetaan toistaiseksi sijaisjärjestelyin. Kunnanhallitus päätti 16.5.2018 (§ 128) viran haettavaksi julistamisesta. Virka on ollut haettavana 3.6.2018 mennessä. Hakuilmoituksen mukaan valittavalla tulee olla soveltuva yliopistotutkinto sekä kokemusta ja näyttöjä vastaavista vaativista talouden johtamistehtävistä. Talouden osaamisen lisäksi valittavalta odotetaan ymmärrystä palvelutuotannon tehokkuuden kehittämisestä ja osaamista toimia muuttuvassa toimintaympäristössä sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

 

Talousjohtaja vastaa kunnan talouden suunnittelusta ja ohjauksesta, talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelusta sekä talouden raportoinnista sekä kehittää kunnan talouden prosesseja kunta-alan muutoksissa. Talousjohtaja vastaa myös laskentatoimesta, rahoituksesta ja maksuvalmiudesta. Talouspalvelut -tulosalueen päällikkönä talousjohtajan vastuualueelle kuuluvat myös hankintapalvelut, tietotekniikka ja tietohallinto.

 

Hallintosäännön 42 §:n mukaan kunnanhallitus päättää mm. tulosaluepäälliköinä toimivien viranhaltijoiden valinnasta. Kelpoisuusehtojen osalta hallintosäännön 40 §:ssä todetaan, että valinnan suorittava viranomainen vahvistaa viran kelpoisuusehdot ja ajantasaiset kelpoisuusehdot kirjataan tehtäväkuviin ja vakanssin perustietoihin.

 

Talousjohtajan hakuilmoitus julkaistiin kunnan www-sivujen ja työvoimahallinnon sivuston lisäksi Oikotie -verkkopalvelussa, Helsingin Sanomien tablet -verkkopalvelussa sekä Helsingin Sanomissa ja Keski-Uusimaassa sunnuntaina 20.5.2018 ja Kauppalehdessä keskiviikkona 23.5.2018. Määräaikaan mennessä saapui 14 hakemusta ja lisäksi yksi hakemus myöhästyneenä määräajan päättymisen jälkeen. Hakijoista kahdella ei ollut hakuilmoituksessa kerrottua tutkintokelpoisuusvaatimusta. Kunnanhallituksen nimeämä valintaryhmä käsitteli saapuneet hakemukset kokouksessaan 4.6.2018 ja kutsui haastatteluun kuusi hakijaa, joista yksi peruutti myöhemmin tulonsa. Valintaryhmä haastatteli perjantaina 8.6.2018 viisi hakijaa ja päätti yksimielisesti sen jälkeen kutsua yhden hakijan edelleen soveltuvuusarviointiin. Personnel -yhtiöt suoritti soveltuvuusarvioinnin 12.6.2018 ja sen tuloksista raportoitiin valintaryhmälle 18.6.2018.

 

Hakemusasiakirjojen, hakijayhteenvedon, haastattelujen ja soveltuvuusarvioinnin perusteella valintaryhmä esittää, että talousjohtajan virkaan valitaan hallintotieteiden maisteri, vs. talousjohtaja Ville Rajahalme.

 

Esitys:

Kunnanhallitus päättää

- suorittaa talousjohtajan virkavaalin

- vahvistaa, että talousjohtajan viran kelpoisuusehtona on soveltuva yliopistotutkinto sekä kokemusta ja näyttöjä vastaavista vaativista talouden johtamistehtävistä

- valita talousjohtajan virkaan Ville Rajahalmeen

- todeta, että virkavaali on ehdollinen ja vahvistetaan, kun valittu on toimittanut lääkärintodistuksen ja ilmoittanut ottavansa viran vastaan

- vahvistaa, että viran palkka määräytyy KVTES:n mukaisena kokonaispalkkana ja on virkasuhteen alkaessa 6 300,00 e/kk

- päättää, että virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa.

 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Outi Mäkelä, puh. 040 317 2100

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa