Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Vuonna 2018 mahdollisesti toimitettavat maakuntavaalit

Keskusvaalilautakunta

§ 3

06.06.2018

Kunnanhallitus

§ 175

25.06.2018

 

Äänestyspaikkojen määrääminen ja vuonna 2018 mahdollisesti toimitettaviin maakuntavaaleihin varautuminen

 

292/00.00.00/2018

 

KESKV § 3

Oikeusministeriö on toimittanut kunnanhallituksille 16.4.2018 ohjeet vuonna 2018 mahdollisesti toimitettavia maakuntavaaleja varten. Ohjeet koskevat mm. äänestyspaikkojen määräämistä, vaalimateriaalin tilaamista ja vaalitietojärjestelmien käyttöä. Oikeusministeriön kirje on liitteenä.

 

 

Hallituksen esityksen mukaan ensimmäiset maakuntavaalit toimitettaisiin sunnuntaina 28.10.2018. Ennakkoäänestyksen ajanjaksot olisivat kotimaassa 17.-23.10 ja ulkomailla 17.-20.10.

 

 

Maakuntavaaleissa kunnan keskusvaalilautakunta vastaa ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen järjestelyistä, vaaleista tiedottamisesta, ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastuksesta, ennakkoäänten laskennasta ja vaalipäivän äänten tarkastuslaskennasta.

 

 

Kunnanhallitus päättää yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Kunnanhallitus päättää myös vaalipäivän äänestyspaikoista. Nämä päätökset tulee tehdä hyvissä ajoin siten, että paikat voidaan merkitä oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään perjantaihin 17.8.2018 klo 12 mennessä.

 

 

Ohjeiden mukaan äänestyspaikkojen tulee olla esteettömiä ja vammaisten käyttämille kulkuvälineille on pyrittävä varaamaan pysäköintitilaa äänestyspaikan välittömässä läheisyydessä. Äänestystilan tulee olla riittävän suuri, jotta äänestys voidaan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti eli äänestäjän vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha turvaten ja että ruuhkaa ja jonoja syntyy mahdollisimman vähän.

 

 

Klaukkalassa ennakkoäänestyspaikkana on ollut Klaukkalan kirjaston alakerrassa sijaitseva kunnan kokoustila. Tämä tila on kuitenkin osoittautunut ahtaaksi ja eduskunnan oikeusasiamiehen toimisto antoi kuntavaalien yhteydessä tehdyssä tarkastuksessa tilaa koskevia huomautuksia. Varsinaisen vaalipäivän äänestys on Klaukkalassa tapahtunut Klaukkalan koululla. Myös tämä paikka on saanut palautteissa kritiikkiä mm. sen johdosta, että se on ikäihmisille ja vammaisille vaikeakulkuisessa paikassa.

 

 

Keskusvaalilautakunta on selvittänyt vaihtoehtoisia äänestystiloja ja tutustunut mm. Monikon tiloihin. Katselmuksen perusteella ennakkoäänestys olisi mahdollista Monikon aulatilassa ja varsinaisen vaalipäivän äänestys voisi olla Monikon juhlasalissa, jonne voidaan sijoittaa kaikki neljä äänestysaluetta. Monikon henkilökunnan kanssa on asiasta neuvoteltu ja he ovat puoltamassa esitystä.

 

 

Kirkonkylän ennakkoäänestyspaikkana säilyy Pääkirjasto ja Rajamäen ennakkoäänestyspaikkana Rajamäen kirjasto. Muut varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat sekä laitosäänestyspaikat säilyvät ennallaan.

 

 

Vaalilain mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Lisäksi laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten tulee asettaa vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Nurmijärvellä vaalitoimikunta on vastannut myös kotiäänestyksen toimittamisesta.

 

 

Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on, mahdollisuuksien mukaan, edustettava niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edellisissä (vuoden 2015) eduskuntavaaleissa. Jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla maakuntavaalien ehdokas.

 

 

Esitys:

Keskusvaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että

 

 

1. Yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi määrätään Pääkirjasto, Rajamäen kirjasto ja Klaukkalan Monikko.

 

 

2. Laitosäänestyspaikoiksi määrätään Kiljavan sairaala, terveyskeskuksen osastot ja pitkäaikaisosastot sekä seuraavat ympärivuorokautiset asumispalveluyksiköt: Aapo, Aleksiina, Venla, Nurmilintu, Kissankellon ja Heikkarin ryhmäkodit sekä Pengerkosken hoitokoti.

 

 

3. Kunnanhallitus ryhtyy toimenpiteisiin vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettamiseksi siten, että ne saadaan nimettyä elokuun loppuun mennessä.

 

Lisätietoja: keskusvaalilautakunnan sihteeri Marja-Liisa Back, puh. 040 3172015

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

Päätökseen kuuluu liite.

 

______

KH § 175

 

 

 

Esitys:

Kunnanhallitus päättää keskusvaalilautakunnan esityksen mukaisesti, että

 

 

 

1. Yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi määrätään Pääkirjasto, Rajamäen kirjasto ja Klaukkalan Monikko.

 

 

2. Laitosäänestyspaikoiksi määrätään Kiljavan sairaala, terveyskeskuksen osastot ja pitkäaikaisosastot sekä seuraavat ympärivuorokautiset asumispalveluyksiköt: Aapo, Aleksiina, Venla, Nurmilintu, Kissankellon ja Heikkarin ryhmäkodit sekä Pengerkosken hoitokoti.

 

 

3. Kunnanhallitus ryhtyy toimenpiteisiin vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettamiseksi siten, että ne saadaan nimettyä hyvissä ajoin ennen ko. vaaleja.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 6.

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa