Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Karttaliite

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

§ 65

14.08.2018

 

Kaavoitushakemus kiinteistölle 543-403-16-30, Lepsämäntie, Klaukkala

 

190/10.02.03/2018

 

ASRA § 65

Kuntaan on tullut yksityisen maanomistajan kaavoitushakemus kiinteistön 543-403-16-30 alueella. Kiinteistö sijaitsee Klaukkalassa Lepsämäntien pohjoispuolella Vanha-Klaukan asemakaava-alueen kohdalla.

 

 

Kiinteistö on asemakaavaton. Klaukkalan oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa kiinteistö kuuluu AP-3/tot1 -merkintään: Pientalovaltainen asuntoalue. (Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu pääosin rakentamaton alue, joka on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.) Alueen kerrosalasta pääosa varataan rivi- ja ryhmäpientaloja tai tehokkuusluvultaan vastaavanlaista asuntotyyppiä varten. Alueen toteuttamisen edellytyksenä on Klaukkalantien parantaminen ja Tornimäentien toteuttaminen.

 

 

Hakija esittää asemakaavan laatimista alueelle osayleiskaavaan perustuen.

 

 

Hakemusta on perusteltu alueen liittymisellä olevaan taajamarakenteeseen, palvelujen saavutettavuudella sekä kaavataloudella.

 

 

Kiinteistö sijoittuu rakennetun taajaman välittömään läheisyyteen. Vanha-Klaukan rakentuessa alue jää taajaman sisään. Järvihaantien-Lepsämäntien-urheilualueen rajaamalla alueella on myös kunnan maanomistusta. Alue on syytä tarkastella kokonaisuutena.

 

 

Alueen toteuttaminen on yleiskaavassa sidottu Klaukkalantien parantamiseen sekä Tornimäentien toteuttamiseen. Klaukkalan kaavoitustilanne huomioiden alueen kaavoittaminen tullee ajankohtaiseksi arviolta 5-10 vuoden kuluessa.

 

 

 

Teknisen johtajan esitys:

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää, että asemakaavan laatiminen kiinteistön 543-403-16-30 alueella huomioidaan tulevissa kaavoitusohjelmissa.

 

Lisätietoja:

Asemakaavapäällikkö Taneli Heikkilä p. 0403174994

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Päätökseen kuuluvat liitteet nro 2 ja 3.

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa