Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Toimintamalli 2018

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

§ 63

14.08.2018

 

Arviointikeskustelu lautakunnan toimintatavoista

 

ASRA § 63

 

 

Kunnanhallitus edellyttää (5.3.2018 § 64), että lautakunnat käyvät arviointikeskustelun toimintatavoistaan vuoden 2018 lopussa. Edellisen valtuustokauden aikana syksyllä 2015 lautakunnassa päätettiin toimintamallista, joka on esityslistan liitteenä.

 

 

Toimintamalli jakaantuu kolmeen eri osioon, jotka ovat valmistelu, päätöksenteko ja sitoutuminen. Kokouksessa arvioidaan mallin ajankohtaisuutta ja mahdollisia muutostarpeita.

 

Esitys:

Lautakunta käy keskustelun toimintamallista. Päivitetty toimintamalli toimitetaan hallintopalveluihin

 

Lisätietoja: vs. hallintopäällikkö Riikka Uoti, puh. 040 317 2387

 

Asian käsittely:

Lautakunta on tyytyväinen siihen, että sille esitellään ennakkoon ennen päätöksentekoa merkittäviä hankkeita.

 

 

Todettiin, että järjestetään jokin yhteinen vapaamuotoisempi tapahtuma.

 

 

Päivitettiin toimintamalli.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Päätökseen kuuluu liite nro 1, joka on lautakunnan päivitetty toimintamalli.

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa