Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Toimintamalli 2015

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

63

14.08.2018

 

63

Arviointikeskustelu lautakunnan toimintatavoista

 

ASRA

 

 

Kunnanhallitus edellyttää (5.3.2018 § 64), että lautakunnat käyvät arviointikeskustelun toimintatavoistaan vuoden 2018 lopussa. Edellisen valtuustokauden aikana syksyllä 2015 lautakunnassa päätettiin toimintamallista, joka on esityslistan liitteenä.

 

 

Toimintamalli jakaantuu kolmeen eri osioon, jotka ovat valmistelu, päätöksenteko ja sitoutuminen. Kokouksessa arvioidaan mallin ajankohtaisuutta ja mahdollisia muutostarpeita.

 

Esitys:

Lautakunta käy keskustelun toimintamallista. Päivitetty toimintamalli toimitetaan hallintopalveluihin

 

Lisätietoja: vs. hallintopäällikkö Riikka Uoti, puh. 040 317 2387


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa