Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

§ 71

06.09.2018

 

Kehitys- ja keskusteluasiat

 

TEKLA § 71

1) Hyvinvointilautakunta on 4.9.2018 esittänyt tekniselle lautakunnalle, että jatkossa tilojen rakentamisen ja remontoinnin yhteydessä nimetään vastuuhenkilö. Tämä vastuuhenkilö vastaa myös tehdyn työnlaadusta ja siitä, että työnlaatukriteerit täyttyvät työtä vastaanotettaessa.

 

 

2) Tekninen lautakunta edellyttää, että kunnan kiinteistöjen piha-alueiden ja katujen epäsiisteyteen kiinnitetään huomioita ja epäkohdat laitetaan kuntoon. Lautakunta edellyttää myös, että tulosalueilla valvotaan ulkoistettujen palvelutuottajien työn laatua ja vaaditaan sopimusten mukaisia työsuorituksia. Lisäksi prosessit ja resurssit on saatava kuntoon.

 

 

3) Seuraavaan teknisen lautakunnan kokoukseen tuodaan selvitys siitä, mitä siistiksi-projektiin ja yleisten alueiden laatutason parantamiseen varatulla määrärahalla on saatu aikaiseksi vuoden 2018 aikana.

 

 

4) Tekniselle lautakunnalle tuodaan tiedoksi monitoimitalon jälkilaskelma, johon sisällytetään kaikki hankkeesta aiheutuneet kulut.

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa