Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

§ 68

06.09.2018

 

Matkahuollon Nurmijärvi-lipun ja Nurmijärven nuorisolipun palvelusopimuksien irtisanominen 1.1.2019 lukien

 

TEKLA § 68

Nurmijärven kunta on yhteistyössä Hyvinkään kaupungin ja päätilaajan eli Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa kilpailuttanut Nurmijärven alueellisen käyttöoikeussopimuksen ajalle 1.1.2019 - 31.12.2028.

 

 

Uudenmaan ELY-keskus on tehnyt 14.12.2017 hankintapäätöksen voittaneen liikennöitsijän (Nurmijärven Linja Oy) osalta. Hankintapäätöksen jälkeen on allekirjoitettu varsinainen hankintasopimus.

 

 

Nurmijärven Linja Oy on esittänyt tarjouksessaan tarjouspyynnön edellyttämällä tavalla oman lippu- ja maksujärjestelmän käyttöönoton. Joukkoliikennelaki ei mahdollistanut jonkin tietyn lippu- ja maksujärjestelmän (esimerkiksi Matkahuolto) vaatimista. Esityksen myötä Matkahuollon kanssa laaditut sopimukset Nurmijärvi-lipun ja Nurmijärven nuorisolipun osalta on syytä irtisanoa 1.1.2019 lukien. Samalla on huomioitavaa, että vanhojen lipputuotteiden matkustusoikeus ei voi ulottua vuoden 2019 puolelle. Muutoksen vaikutukset asiakasrajapintaan jäävät vähäisiksi. Uuden matkakortin hankintaa voi pitää merkittävimpänä vaikutuksena.

 

 

Keski-Uudenmaan seutulippusopimus jää edelleen voimaan, koska lipputuotteella kulkeminen voimassaoloalueella tulee olla jatkossakin mahdollista Nurmijärven Linja Oy:n lippu- ja maksujärjestelmän lisäksi Matkahuollon lippu- ja maksujärjestelmään tukeutuvien liikennöitsijöiden autoissa. On todennäköistä, että tämäkin lipputuote korvautuu jollakin muulla viimeistenkin siirtymäajan liikennöintisopimusten umpeutuessa koko Suomessa 2.12.2019. Nurmijärven alueella on nykyiselläänkin Nurmijärven Linja Oy:n käyttöoikeussopimusliikenteen ohella ainoastaan markkinaehtoista liikennettä, johon yhteiskunnan tukea ei lainsäädännön mukaan saa päätyä. Nämä liikennöitsijät saavat tuetuista lipuista vain asiakashinnan osuuden, mikä voi merkittävästi vähentää kyseisen liikenteen kannattavuutta ja johtaa myös sen lakkaamiseen ennen pitkää.

 

 

Lippusopimuksissa on kolmen (3) kuukauden irtisanomisaika.

 

Esitys:

Tekninen lautakunta päättää irtisanoa Matkahuollon Nurmijärvilippujen ja nuorisolippujen lippusopimukset 1.1.2019 lukien.

 

Lisätietoja: va. tekninen johtaja Juha Oksanen, puh. 040 317 4461

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa