Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Arviointikertomus Ympin vastineet

Tekninen lautakunta

§ 65

06.09.2018

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017

 

TEKLA § 65

Kunnanhallitus on 20.6.2018 lähettänyt tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointikertomuksen lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien sekä viranhaltijaorganisaatiossa toimialojen, keskuksen, tulosalueiden ja tiimien käsiteltäväksi ja vastattavaksi viimeistään silloin, kun talousarvioesitykset vv. 2019 - 2021 on jätettävä.

 

Erillinen raportti yhteenvetona arviointikertomuksessa todettujen havaintojen käsittelystä hallintokunnissa toimitetaan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle sekä tarkastuslautakunnalle kuluvan vuoden aikana.

 

 

Liitteenä olevaan vastineiden yhteenvetoon on koottu kaikki ympäristötoimialan vastineet.

 

Esitys:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2017 ja antaa siihen osaltaan liitteen mukaiset vastineet

 

Lisätietoja: hallintopäällikkö Leena Vuorenpää, puh. 040 317 2301

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 2.

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa