Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  L2-luonnokset_pkt

Aleksia -liikelaitoksen johtokunta

§ 16

19.06.2018

Tekninen lautakunta

§ 60

09.08.2018

 

Nurmijärven aluekeittiön luonnospiirustusten hyväksyminen

 

459/02.08.01.04/2017

 

ALEK § 16

Valtuusto päätti 25.4.2018 §31, että Nurmijärvelle rakennetaan yksi ruoan valmistuskeittiö. Tontti sijaitsee kirkonkylällä Kauppanummenkujalla. Tilakeskus yhdessä Aleksian kanssa on valmistellut keittiön suunnittelua.

 

 

Arkkitehdin laatimat luonnokset L2 on vietävä teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi elokuussa. Rakennuslupaa haetaan elo-syyskuussa. Hankintailmoitus marraskuussa ja urakkalaskenta pääosin joulukuussa. Urakoitsijavalinta tammikuussa 2019. Urakan oletetaan alkavan helmikuussa 2019 ja valmistuvan jouluun 2019 mennessä.

 

 

 

Rakennus

 

 

Rakennuksessa on kaksiosainen pulpettikatto: valmistuskeittiötilojen yläpuolella oleva ilmanvaihtokonehuone muodostaa muun katon yläpuolelle korkeimman katto-osan. Julkisivumateriaaleja ovat poltettu tiili sekä tuotantotilojen julkisivujen vaakasuoraan asennettu sinkitty alumiinipoimulevy. Saapuvia sekä lähteviä ruoka- ja tarviketoimituksia varten sisäänkäyntien edustoilla on säältä suojaavat katokset.

 

 

Keittiön suunnittelussa on hyödynnetty Rajamäelle, Seitsemän veljeksen koulun, suunniteltuja toiminnallisia ratkaisuja ja mitoitusta.

 

Rakennuksessa on mm. varastointitilaa erikseen raaka-aineille, pakkaustarvikkeille ja toimitettaville valmiille ruoille, tilaa ruoan valmistukseen, pakkaustilaa sekä pesutila. Rakennuksessa on sosiaalitilat henkilöstölle, toimistotilat sekä taukotila.

 

 

Toiminta

 

 

Aleksia ruokapalvelut valmistavat ruoan perinteisellä "valmista ja jäähdytä" menetelmällä. Ruoka valmistetaan aluekeittiössä itse, jäähdytetään ja 2-3 päivän ruoat kuljetetaan kylminä palvelukeittiöihin.

 

 

Kaikki valmistettavat ruoat pakataan muihin kuin rst(teräs)- vuokiin. Tämä tarkoittaa sitä, että aluekeittiössä tarvitaan vain vähäisessä määrin asioita. Pesuosastolle sijoitetaan kupuastianpesukone. Mikäli tulevaisuudessa päädyttäisiin käyttämään rst-astioita, tila- ja laitevarauksin varaudutaan muutoksiin. Näin ollen varaston seinä puretaan ja tilaan voidaan sijoittaa tappimatto-astianpesukone.

 

 

Pykälän liitteenä luonnoskuvat (4 kpl).

 

 

Tämä pykälä tarkistetaan heti kokouksessa.

 

 

Esitys:

Johtokunta hyväksyy omalta osaltaan luonnossuunnitelman. Johtokunta lähettää lausuntonsa edelleen tekniselle lautakunnalle.

 

Lisätietoja: palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen p. 040 317 2070

hankeinsinööri Ossi Kauppila p. 0404 317 2305

 

 

Päätös:

Kaikki varsinaiset jäsenet hyväksyivät esityksen annetussa määräajassa.

 

Lausunto lähetetään edelleen tekniselle lautakunnalle.

 

 

Kirjataan lisäksi Kimmo Viisasen huomio luonnossuunnitelmasta:

 

Wc tilojen osalta pitää huomioida RT säännöstö. Nyt näyttää jäävän pieneksi Wc:t. Muun kuin asuinrakennuksen wc:n kokonaispinta- alavaatimus poistuu. Wc-istuimen vieressä on kuitenkin oltava vapaata tilaa vähintään 800 mm, wc-istuin oltava 200-300 mm irti takaseinästä ja tilassa tulee olla halkaisijaltaan vähintään 1500 mm:n vapaa tila.

 

--------

TEKLA § 60

Aleksian ruokapalvelut on siirtymässä hajautetusta ruokatuotannosta keskitettyyn ruokatuotantoon. Uudet toimintamallit edellyttävät muutostöitä olemassa oleviin keittiötiloihin ja niiden laitekantaan. Kunnan talousarviossa suunnittelun ja toteutuksen määrärahat ovat vuosilla 2017 - 2023. Suunnittelu ja toteutus on aloitettu Rajamäen aluekeittiöstä ja sen alaisuudessa toimivista palvelukeittiöistä.

 

 

Valtuusto on hyväksynyt 25.4.2018 Aleksian ruokapalveluiden esityksestä siirtymisen yhden aluekeittiön malliin. Kolmen aluekeittiön, Rajamäen yläasteen (=Seitsemän Veljeksen koulu), Mäntysalon koulun ja Toreeninhovin, sijasta toteutetaan vain yksi valmistuskeittiö Kirkonkylään Kauppanummenkujalle. Arkkitehdit Mustonen Oy on laatinut L2-luonnokset aiemmin Rajamäelle Seitsemän Veljeksen koulun yhteyteen suunnitellun aluekeittiön pohjalta. Luonnossuunnitelmat ovat päätöksen liitteenä. Suunnittelussa on voitu käyttää hyväksi Aleksian kanssa suunnitellut toiminnalliset elementit sekä keittiölaitekanta. Kustannusarvio on 3.050.000 euroa, alv 0%.

 

 

Talonrakennushankeohjeen mukaan arvoltaan 2 M€ - 4 M€ hankkeissa rakennussuunnitelman L2 hyväksymisestä päättää tekninen lautakunta saatuaan käyttäjätoimialan lausunnon. Liikelaitos Aleksian johtokunta on hyväksynyt L2-luonnokset 19.6.2018 (sähköinen kokousmenettely).

 

 

Uudisrakennuksena toteutettava aluekeittiö suunnitellaan toteutusvaiheeseen joulukuuhun 2018 mennessä. Rakennustyöt ajoittuvat vuodelle 2019.

 

Esitys:

Tekninen lautakunta hyväksyy Aleksian uuden valmistuskeittiön L2-luonnokset liitteen mukaisina.

 

Lisätietoja: va. tilakeskuksen päällikkö Kari Komonen, p. 040 317 4794

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 8.

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa