Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 80

20.03.2017

Valtuusto

§ 22

27.03.2017

Kunnanhallitus

§ 136

21.05.2018

 

Vakuuden asettaminen Lintumetsän maankaatopaikan toiminnoille; päätöksen tarkentaminen

 

1103/11.01.00/2014

 

KH § 80

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 17.1.2017 § 7 myöntänyt Nurmijärven kunnalle ympäristöluvan Nurmijärven kunnan Klaukkalan kylässä kiinteistöllä 543-403-2-426 sijaitsevan maankaatopaikan toiminnan muutokselle sekä tarkistanut olemassa olevan luvan lupamääräykset.

 

Ympäristöluvan lupaehdon kohdan 23 mukaan Nurmijärven kunnan on asetettava Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnalle 10 000 euron vakuus alueen asianmukaisen jätehuollon,seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuusasiakirjat on toimitettava viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun ympäristölautakunnan päätös on saanut lainvoiman. Päätös on saanut lainavoiman 23.2.2017. Vakuus on asetettava ennen lisätäyttötoiminnan aloittamista. Vakuuden pitää olla voimassa toistaiseksi. (YSL 59, 60 ja 61 §).

 

Ympäristösuojelulain 61 §: mukaan vakuudeksi hyväksytään takaus, vakuutus tai pantattu talletus. Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

 

Lupaviranomaisen on hakemuksesta vapautettava vakuus, kun toiminnanharjoittaja on täyttänyt velvoitteensa. Vakuus voidaan vapauttaa myös osittain.

 

Nurmijärven kunnan päämaksuliikepankki Danske Bank Oyj tarjoaa talletusvakuudeksi normaalia maksuliiketiliä, josta tehdään talletusvakuus, jolloin tili sidotaan niin, että siellä olevat varat eivät ole tilinomistajan käytettävissä. Tilin omistaja on Nurmijärven kunta ja pantinsaaja Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta.

Talletusvakuussopimuksessa ilmoitetaan tilin omistaja, tilinumero, pantinsaaja, sitoumus, johon talletusvakuus kohdistuu ja vakuuden euromäärä. Sopimuksessa pankki ilmoittaa myös luopuvansa kuittausoikeudesta, säilyttämään varat ja pitämään talletuksen voimassa, kunnes pantinsaaja ilmoittaa panttauksen päättymisestä. Pantinsaaja voi nostaa varat vain tilinomistajan suostumuksella.

 

Vakuustilin korko on 1 kk Euribor-korko eli tällä hetkellä veloitetaan negatiivinen korko. Talletusvakuuden dokumentoinnista pankki perii 50 euron kertapalkkion.

 

Esitys:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Nurmijärven kunta asettaa johdantotekstin mukaisin perustein pääomaltaan 10 000 euron talletusvakuuden Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan eduksi Nurmijärven kunnan Klaukkalan kylässä kiinteistöllä 543-403-2-426 sijaitsevan maankaatopaikan asianmukaisen jätehuollon,

seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuus on voimassa toistaiseksi. Pantinsaaja voi nostaa varat vain tilinomistajan suostumuksella.

 

 

Lisätietoja: hallintopäällikkö Leena Vuorenpää, puh, 0403172301,

laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatta, puh. 0403172071

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

Päätökseen kuuluu liite nro 3.

 

______

KV § 22

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Päätökseen kuuluu liite nro 7.

______

KH § 136

Lintumetsän maankaatopaikan ympäristölupaan liittyvä talletusvakuus on asetettu valtuuston 27.3.2017 päätöksen mukaisesti ja Nurmijärven kunta on toimittanut talletusvakuuden Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

 

Valtuuston päätöksessä mainittiin, että pantinsaaja voi nostaa varat vain tilinomistajan suostumuksella. Ympäristökeskus pyytää kuntaa asettamaan uuden vakuuden, jonka ehdoissa ei ole pantinantajan suostumuksen saamista tilivarojen nostamiseen.

 

 

 

Ympäristökeskus perustelee asiaa seuraavasti:

 

Vakuuden realisoiminen edellyttää aina hallintopakkopäätöstä, jonka yhteydessä toiminnanharjoittajaa aina kuullaan ennen hallintopakkopäätöksen tekemistä. Hallintopakkopäätöksistä voi myös valittaa hallinto-oikeuksiin. Lainvoimaisen hallintopakkopäätöksen jälkeen ympäristökeskus ei edelleenkään voisi realisoida asetettua vakuutta, koska tarvitsee vielä tilinomistajan luvan vakuuden realisoimiseksi. Yleisesti ottaen toiminnanharjoittajan ja valvontaviranomaisen välisissä ristiriitatilanteissa on vaikea kuvitella saavansa vielä tällaisen luvan, jolloin vakuus on valvontaviranomaiselle arvoton. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnalle on asetettu kymmeniä vakuuksia maa-aineslupiin ja ympäristölupiin liittyen. Vakuuksissa ei ole mainintaa, että vakuuden nostamiseen tulee vielä erikseen saada vakuuden antajan/tilinhaltijan suostumus.

 

Esitys:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Nurmijärven kunta korjaa asetetun, pääomaltaan 10 000 euron talletusvakuuden ehtoa siten, että pantinsaajalla on oikeus kuntaa kuulematta nostaa tililtä varoja. Muilta osin talletusvakuus asetetaan aiemman päätöksen mukaisesti.

 

Lisätietoja: hallintopäällikkö Leena Vuorenpää, puh. 040 317 2301

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa