Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Kh 21.5.2018 § 135 Kunnan omavelkainen takaus, Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy

Kunnanhallitus

§ 135

21.05.2018

 

Kunnan omavelkaisen takauksen myöntäminen Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy:lle

 

361/02.05.06/2018

 

KH § 135

Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy on kilpailuttanut pitkäaikaisen rahoituksen 11 000 000 euroa Viirinlaakson matkakeskushankkeeseen. Yhtiön hallitus on 15.5.2018 hyväksynyt Keski-Uudenmaan Osuuspankin tarjouksen lainan ottamisesta. Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy hakee kunnalta omavelkaista takausta ottamalleen 11 000 000 euron lainalle. Lainan ehdot ovat seuraavat:

 

 

Velkakirja täsmennetään lainaehtojen mukaiseksi Keski-Uudenmaan Osuuspankin toimesta myöhemmin.

 

Esitys:

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto myöntää Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy:lle Nurmijärven kunnan omavelkaisen takauksen Keski-Uudenmaan Osuuspankin lainalle, pääomaltaan yhteensä

 

11 000 000 euroa em. hakemuksen mukaisesti.

 

Kunta sitoutuu omavelkaiseen takaukseen edellä mainittujen luoton pääoman, korkojen ja muiden liitännäiskustannusten maksamisesta.

 

Mikäli velka uudistetaan, sen maksuaikaa olennaisesti pidennetään tai ehtoja muuten olennaisesti muutetaan, on tähän saatava takaajan suostumus.

 

Kunta perii myöntämästään takauksesta vuosittain takausprovisiota 0,25 % p.a. lainan maksamatta olevalle pääomalle.

 

Lisätietoja: hallintojohtaja Jukka Anttila, puh. 040 317 2001

 

Esittelijän muutosesitys: Takauksen suuruus on enintään 80 % lainan vuotuisesta jäännöspääomasta ja Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy antaa vastavakuudeksi lainamäärää vastaavan määrän panttikirjoja yhtiön omistamiin kiinteistöihin.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin tarkennettuna esittelijän muutosesityksellä.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 5.

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa