Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Kh 21.5.2018 § 134 Kunnan omavelkainen takaus, Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy

Kunnanhallitus

§ 134

21.05.2018

 

Kunnan omavelkaisen takauksen myöntäminen Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy:lle

 

338/02.05.06/2018, 335/02.05.06/2018

 

KH § 134

Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy on kilpailuttanut pitkäaikaisen rahoituksen 3 000 000 euroa suunnattuna ARA-kohteisiin ja 600 000 euroa suunnattuna vapaarahoitteisiin kohteisiin. Yhtiön hallitus on 18.4.2018 hyväksynyt Keski-Uudenmaan Osuuspankin tarjouksen kahden lainan ottamisesta yhteensä 3 600 000 euroa. Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy hakee kunnalta omavelkaista takausta ottamilleen 3 000 000 euron ja 600 000 euron lainoille. Lainojen ehdot ovat seuraavat:

 

 

 

Velkakirjat täsmennetään lainaehtojen mukaisiksi Keski-Uudenmaan Osuuspankin toimesta myöhemmin.

 

Esitys:

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto myöntää Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy:lle Nurmijärven kunnan omavelkaisen takauksen Keski-Uudenmaan Osuuspankin lainoille, pääomaltaan yhteensä 3 600 000 euroa em. hakemusten mukaisesti.

 

Kunta sitoutuu omavelkaiseen takaukseen edellä mainittujen luottojen pääoman, korkojen ja muiden liitännäiskustannusten maksamisesta.

 

Mikäli velka uudistetaan, sen maksuaikaa olennaisesti pidennetään tai ehtoja muuten olennaisesti muutetaan, on tähän saatava takaajan suostumus.

 

Kunta perii myöntämästään takauksesta vuosittain takausprovisiota 0,25 % p.a. lainan maksamatta olevalle pääomalle.

 

Lisätietoja: hallintojohtaja Jukka Anttila, puh. 040 317 2001

 

Esittelijän muutosesitys: Takauksen suuruus on enintään 80 % lainan vuotuisesta jäännöspääomasta ja Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy antaa vastavakuudeksi lainamäärää vastaavan määrän panttikirjoja yhtiön omistamiin kiinteistöihin.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin tarkennettuna esittelijän muutosesityksellä.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 4.

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa