Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 139

21.05.2018

 

Ilmoitusasiat

 

KH § 139

a) Projektipäällikkö Antti Koski Liikennevirastosta tulee kyselytunnille kertomaan Klaukkalan ohikulkutien tämän hetken tilanteesta. Paikalla on myös va. tekninen johtaja Juha Oksanen, joka kertoo lisäksi siistimisprojektista.

 

 

b) Keski-Suomen Kuljetus Oy hakee Etelä-Suomen aluehallintovirastolta vesilain mukaista lupaa rummun rakentamiseen Myllyojan ylitse Nurmijärven kunnassa. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 8.5.2018 antanut lausunnon asiasta. Yleiskaavapäällikkö Pihala toteaa, ettei elinkeino- ja kuntakehityskeskuksella ole asiaan lisättävää.

 

 

c) Kuuma- ja Helsingin seudun yhteistyöasiat

 

Esitys:

Merkitään tiedoksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin. Kunnanhallitus päätti perua 4.6.2018 kokouksen ja 28.5.2018 klo 16.30 pidetään mahdollisesti ylimääräinen kokous ennen valtuuston kyselytuntia, samoin 2.7.2018. Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi, että Nurmijärven Vesi -liikelaitos on valittanut Vaasan hallinto-oikeuteen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä, jolla Roal Oy:lle on myönnetty pohjaveden oton väliaikainen lisääminen Jussinlähteen vedenottamosta Rajamäen pohjavesialueella.

 

Lisäksi kunnanhallitus nimesi talousjohtajan viran haastatteluryhmään seuraavat:

Outi Mäkelä

Leena Ojala

Marja-Liisa Back

Tiina Hirvonen

Tapio Sivula

Arto Hägg

Harri Lepolahti.

 

Vielä kunnanhallitus nimesi viestintäpäällikön vakanssin haastatteluryhmään seuraavat:

Outi Mäkelä

Leena Ojala

Marja-Liisa Back

Tarja Salonen

Markku Jalava

Juha Peltonen.

 

_______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa