Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  OVK I
  Aleksia, osatavoite 2018 OVK I

Aleksia -liikelaitoksen johtokunta

§ 12

22.05.2018

 

Aleksia-liikelaitoksen osavuosikatsaus I ajalta 1.1.-30.4.2018

 

ALEK § 12

Kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle raportoidaan valtuustotason sitovien tavoitteiden ja määrärahojen toteutumista. Myös eri yhteistyötahojen kanssa tehtävien projektien ja hankkeiden etenemisestä raportoidaan muun raportoinnin yhteydessä.

 

 

Valtuustolle raportoidaan talousarviovuoden aikana kunnan, kunnallisten liikelaitosten ja tytäryhteisöiden toiminnan ja talouden toteutumisesta kahdella osavuosikatsauksella ja toimintakertomuksella tilinpäätöksen yhteydessä

.

 

Kunnan ja sen liikelaitosten toimintaa ja taloutta seurataan säännöllisesti pääosin kuukausittain kunnan johtoryhmässä, toimialojen/ keskuksen/ liikelaitosten johtoryhmissä ja tulosalueilla ja niistä raportoidaan lautakunnille ja johtokunnille. Seurantaan kuuluu sisäinen valvonta ja riskien hallinta.

 

 

I osavuosikatsauksessa hallintokunnat/liikelaitokset selvittävät sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja talouden toteutumista alkuvuonna ja ennustavat koko talousarviovuoden toteutumisen.

 

 

Osavuosikatsaus I (OVK I) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle kesäkuussa ajalta 1.1. - 30.4.2018 (liite 1). Liikelaitokselle on kertynyt tuottoja suunnitellusti, samoin kuluja. Tämän hetken ennusteen mukaisesti tulos toteutuu suunnitellusti.

 

 

 

Kalustoinvestointimääräraha on tarkoitettu keittiölaitteiden uusintaan. Vuoden 2018 kalustoinvestointimäärärahaan on sisällytetty Rajamäen aluekeittiön väistöajan tilapäisratkaisut 150 000 e. Tämä jää käyttämättä, koska valtuusto on tehtnyt ratkaisun yhden keittiön rakentamisesta.

 

 

Johtokunta on asettanut osatavoitteen, jonka toteuma on liitteessä 2.

 

Esitys:

Aleksia-liikelaitoksen johtokunta esittää, että kalusteinvestointimäärärahoista ( 500 000 e) vähennetään 150 000 euroa.

 

 

Aleksia-liikelaitoksen johtokunta päättää esittää kunnanhallitukselle liitteen 1 mukaisen osavuosikatsauksen ajalta 1.1. - 30.4.2018.

 

Lisätietoja: palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen, p. 040 317 2070

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

--------


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa