Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Valtuusto

§ 40

25.04.2018

Kunnanhallitus

§ 126

14.05.2018

 

Valtuustoaloitteet 25.4.2018

 

307/00.04/2018, 308/12.00/2018

 

KV § 40

Valtuustolle jätettiin kaksi valtuustoaloitetta.

 

1. Vihreiden, Sosiaalidemokraattien ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmät esittävät, että Nurmijärven kunta aloittaa toimet ja kehitystyön Unicefin kansainvälisen Child Friendly Cities - Lapsiystävällinen kunta-tunnuksen saamiseksi.

 

2. Valtuutettu Leni Pispala ym. (yht. 42 allekirjoittajaa) esittävät, että Nurmijärven kunta selvittää

a) millä tavalla aistiesteettömyys on tällä hetkellä huomioihtu varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa,

b) suunnittelee, millä tavoin aistiesteettömyyttä voidaan tehostaa ja toteuttaa,

c) toteuttaa em. selvityksen pohjalta aistiesteetöntä varhaiskasvatusta ja opetusta sekä

d) varmistaa, että vahvaa tukea tarvitsevien lasten ja nuorten on jatkossakin mahdollista opiskella pienissä eritysryhmissä

 

Päätös:

Aloitteet lähetettiin kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

______

KH § 126

Kunnan johtoryhmä on sopinut esityksessä mainitut valtuustoaloitteiden valmistelutahot.

 

Esitys:

Kunnanhallitus antaa aloitteet valmisteltavaksi seuraavasti:

 

 

1. sivistystoimiala

 

 

2. sivistystoimiala yhteistyössä hyvinvointitoimialan kanssa.

 

 

Valmistellut vastaukset on toimitettava kunnanhallitukselle viimeistään 17.8.2018.

 

Lisätietoja: kunnansihteeri Anne Pölönen, puh. 040 317 2013

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa