Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

§ 38

22.05.2018

 

Oikaisuvaatimus tonttijaon hyväksymisestä Kirkonkylän asemakaavan korttelissa 2140 (Kierrätystie)

 

164/10.01.00.04/2018

 

ASRA § 38

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan toimintasäännön kohdan 3.3.2 nojalla kiinteistöinsinööri on 11.4.2018 § 21 hyväksynyt Kirkonkylän asemakaavan korttelin 2140 tontin 3 tonttijaon 844. Tonttijakoehdotus on ollut maankäyttö- ja rakennusasetuksen 39 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 13.3.-26.3.2018. Kiinteistön 543-402-29-60 omistaja teki muistutuksen tonttijakoehdotuksesta ehdotuksen nähtävillä oloaikana. Hän esitti muistutuksessaan mm, että tonttijakoehdotuksessa sähköasema (et-2) sijaitsee noin 200 metrin päässä tilan pihapiirin välittömässä läheisyydessä sekä lämpövoimalaitoksen sijoittamisesta tälle alueelle tulee ehdottomasti luopua. Tonttijakopäätöksen perusteluissa on todettu, että tonttijakoehdotus on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 79.1 §:n mukaisesti siten, että 19.6.2013 hyväksytty asemakaava on ollut ohjeena tonttijaon laatimiselle. Voimassa olevassa asemakaavassa tontti 3 on osoitettu energiahuollon korttelialueeksi (EN), jossa alue varataan sähköä ja lämmöntuotantoa harjoittavalle lämpövoimalaitokselle. Tontin alueelle on osoitettu ohjeellinen sähköasemalle varattu alue (et-2). Tonttijakoa laadittaessa tulee noudattaa hyväksyttyä lainvoimaista asemakaavaa ja tämän perusteella tonttijaossa ei voida muuttaa asemakaavamerkintöjä, -määräyksiä eikä tontin käyttötarkoitusta. Kiinteistönomistajan muistutuksen huomioonottaminen edellyttäisi asemakaavanmuutosta, jota tulee hakea asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalta. Näin ollen esitetyllä muistutuksella ei ollut vaikutusta tonttijaon sisältöön ja tonttijako hyväksyttiin.

 

 

Tyytymättömänä tonttijaon hyväksymispäätökseen muistutuksen tehnyt on jättänyt oikaisuvaatimuksen MRL:n 187.2 §:n määräajan 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Oikaisuvaatimuksen tekijä esittää oikaisuvaatimuksessaan edelleen, että lämpövoimalaitoksen sijoittamisesta tälle alueelle tulee ehdottomasti luopua samoilla muistutuksessa esitetyillä perusteilla.

 

 

Kuten jo tonttijakopäätöksen perusteluissa on todettu, tonttijakoehdotus on laadittu MRL 79.1 §:n mukaisesti siten, että 19.6.2013 hyväksytty asemakaava on ollut ohjeena tonttijaon laatimiselle. Tonttijakoa laadittaessa tulee noudattaa hyväksyttyä lainvoimaista asemakaavaa ja tämän perusteella tonttijaossa ei voida muuttaa asemakaavamerkintöjä, -määräyksiä eikä tontin käyttötarkoitusta. Korttelin 2140 tontin 3 maankäyttö ja rakentaminen on jo ratkaistu lainvoimaisessa asemakaavassa. Oikaisuvaatimuksessa esitetyt asiat kohdistuvat asemakaavan sisältöön eikä siinä esille tuotuihin seikkoihin voida enää vaikuttaa tonttijakovaiheessa.

 

Teknisen johtajan esitys:

 

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää hylätä kiinteistön 543-402-29-60 omistajan tekemän oikaisuvaatimuksen koskien kiinteistöinsinöörin 11.4.2018 § 21 hyväksymää tonttijakoa 844 Kirkonkylän asemakaavan korttelin 2140 tontille 3 perusteettomana, koska tonttijako on laadittu 19.6.2013 hyväksytyn asemakaavan mukaisesti, ja MRL:n 79.1 §:n mukaan asemakaava on ohjeena laadittaessa erillistä tonttijakoa.

 

Lisätietoja: kiinteistöinsinööri Riku Hellgren, puh. 040 317 2357

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Päätökseen kuuluu liite nro 2.

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa