Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Viranhaltijapäätökset 2.4.-13.5.2018

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

45

22.05.2018

 

45

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

 

ASRA

Viranhaltijoille on delegoitu päätösvaltaa mm. kunnan hallintosäännön ja asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan toimintasäännön perusteella. Kuntalain mukaan asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta voi päättää ottaa lautakunnan käsittelyyn asian, joka on kuntalain nojalla siirretty lautakunnan alaisen viranhaltijan toimivaltaan ja jossa asianomainen viranhaltija on tehnyt päätökset.

 

Teknisen johtajan esitys:

 

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ajalta 2.4.-13.5.2018 ja toteaa, ettei se ota käsiteltäväksi ko. päätöksiä.

 

Lisätietoja: hallintosihteeri Riikka Uoti, puh. 040 317 2387


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa