Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  KK_Ilvesvuori_Pohjoinen_220518_rakennuskielto_kartta

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

§ 130

16.09.2014

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

§ 67

06.09.2016

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

§ 44

22.05.2018

 

Rakennuskiellon jatkaminen Ilvesvuori pohjoisen alueella

 

ASRA § 130

Ilvesvuori pohjoisen alueelle suunnitellaan monipuolista työpaikka-aluetta, joka laajentaa nykyistä Siippoontien pohjoispuolella sijaitsevaa Kuusimäen työpaikka-aluetta.

 

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti ilmoittaa Ilvesvuori pohjoisen alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireille 24.6.2014 § 93. Asemakaavaluonnos on tarkoitus käsitellä joulukuussa 2014 ja asemakaava on tarkoitus saada hyväksyttyä vuoden 2015 loppuun mennessä.

 

 

Rakennuskiellon tavoitteena on estää tulevan kaavaratkaisun kannalta haitallinen rakentaminen Ilvesvuori pohjoisen alueella. Maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaan kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jolla asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta.

 

 

Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen:

 

Päätöksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia kunnan kannalta. Päätöksellä ei ole vaikutuksia ympäristöön ja ilmastonmuutokseen.

 

Esitys:

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää määrätä liitekartan mukaisen alueen rakennuskieltoon 16.9.2016 saakka.

 

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Eeva-Maija Hyvärinen, p. 040 317 2364

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Päätökseen kuuluu liite nro 6.

______

 

ASRA § 67

Ilvesvuori pohjoisen alueelle suunnitellaan monipuolista työpaikka-aluetta, joka laajentaa nykyistä Siippoontien pohjoispuolella sijaitsevaa Kuusimäen työpaikka-aluetta.

 

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti ilmoittaa Ilvesvuori pohjoisen alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireille 24.6.2014 § 93. Asemakaava on tarkoitus saada hyväksyttyä vuoden 2017 aikana.

 

 

Rakennuskielto on tullut voimaan asekaavoitus- ja rakennuslautakunnan päätöksellä 16.9.2014 ja on voimassa 16.9.2016 saakka. Rakennuskiellon tavoitteena on estää tulevan kaavaratkaisun kannalta haitallinen rakentaminen Ilvesvuori pohjoisen alueella. Maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaan kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jolla asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan.

 

 

Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen:

 

Päätöksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia kunnan kannalta.

 

 

Päätöksellä ei ole vaikutuksia ympäristöön ja ilmastonmuutokseen.

 

Teknisen johtajan esitys:

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää MRL 53 §:n nojalla jatkaa Ilvesvuori pohjoisen aluetta koskevaa rakennuskieltoa 30.6.2018 saakka liitekartan mukaisella alueella. Rakennuskielto määrätään maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n nojalla tulemaan voimaan ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

 

 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

 

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Janne Oittinen, p. 040 317 2364

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Päätökseen kuuluu liite nro 5.

______

 

ASRA § 44

Ilvesvuori Pohjoisen alueelle suunnitellaan monipuolista työpaikka-aluetta, joka laajentaa nykyistä Siippoontien pohjoispuolella sijaitsevaa Kuusimäen työpaikka-aluetta.

 

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta ilmoitti Ilvesvuori Pohjoisen alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireille tulleeksi 24.6.2014 § 93.

 

 

Rakennuskielto tuli ensimmäisen kerran voimaan asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan päätöksellä 16.9.2014. Rakennuskieltoa on jatkettu 6.9.2016 ja se on voimassa 30.6.2018 saakka. Rakennuskieltoa ollaan jatkamassa kahdella vuodella. Ilvesvuoren kaavan valmistuttua rakennuskielto poistetaan. Asemakaava on tarkoitus saada hyväksyttyä vuoden 2018 aikana. Rakennuskiellon rajausta on tarkistettu toukokuussa 2018 kaavaehdotuksen perusteella.

 

 

Rakennuskiellon tavoitteena on estää tulevan kaavaratkaisun kannalta haitallinen rakentaminen Ilvesvuori Pohjoisen alueella. Rakennuskielto tullaan kumoamaan kaavan saadessa lainvoiman. Maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaan kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jolla asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan.

 

 

Teknisen johtajan esitys:

 

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää MRL 53 §:n nojalla jatkaa Ilvesvuori Pohjoisen aluetta koskevaa rakennuskieltoa 30.6.2020 saakka liitekartan mukaisella alueella.


Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Juha Kanniainen, p. 040 3172 364

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Päätökseen kuuluu liite nro 8.

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa