Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Lausunto_Linjaliikenne Kivistö SIIRTYMÄ-500161_28052018
  Lausunto_REITTI-623955_28052018
  Lausunto_reittiliikennehakemus_Korsisaari_05062018
  Reittiliikennelupapäätös_REITTI-602491_Yhdysliikenne Oy

Tekninen lautakunta

54

14.06.2018

 

54

Ilmoitusasiat

 

TEKLA

a) Kokouksessa on nähtävillä seuraavat työmaakokouspöytäkirjat:

-

Lepsämän koulun peruskorjaus, työmaakokous (nro 1) 25.4.2018, työturvallisuuskokous (nro 1) 3.5.2018

-

Klaukkalan terveysasema peruskorjaus osa 2, takuutarkastus 9.5.2018, jälkitarkastus 29.5.2018

-

Maaniitun koulun peruskorjaus, suunnittelukokous (nro 9) 8.5.2018

-

Suopolun päiväkodin ja päiväkeskuksen peruskorjaus, suunnittelukokous (nro 2) 9.5.2018

-

Metsolan päiväkoti, suunnittelukokous (nro 12) 15.5.2018

-

Nukarin koulun peruskorjaus, suunnittelukokous (nro 3) 24.5.2018

 

b) Lausunto reittiliikenneluvan muutoshakemukseen, Linjaliikenne Kivistö Oy, siirtymä-500161 (liite nro 10)

 

 

 

c) Lausunto reittiliikenneluvan muutoshakemukseen, reitti-623955, UUDELY/3979/2018 (liite nro 11)

 

 

d) Reittiliikenneluvan muutoshakemus reitti-624150, UUDELY/14923/2016 (liite nro 12)

 

 

 

e) Uudenmaan ELY-keskuksen päätös koskien Yhdysliikenne Oy:n reittilupahakemusta reitti-602491 (liite nro 13)

 

Esitys:

Merkitään tiedoksi.

 

Lisätietoja: vs. tekninen johtaja Juha Oksanen, puh. 040 317 4461

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa