Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

§ 54

14.06.2018

 

Ilmoitusasiat

 

TEKLA § 54

a) Kokouksessa on nähtävillä seuraavat työmaakokouspöytäkirjat:

-

Lepsämän koulun peruskorjaus, työmaakokous (nro 1) 25.4.2018, työturvallisuuskokous (nro 1) 3.5.2018

-

Klaukkalan terveysasema peruskorjaus osa 2, takuutarkastus 9.5.2018, jälkitarkastus 29.5.2018

-

Maaniitun koulun peruskorjaus, suunnittelukokous (nro 9) 8.5.2018

-

Suopolun päiväkodin ja päiväkeskuksen peruskorjaus, suunnittelukokous (nro 2) 9.5.2018

-

Metsolan päiväkoti, suunnittelukokous (nro 12) 15.5.2018

-

Nukarin koulun peruskorjaus, suunnittelukokous (nro 3) 24.5.2018

 

b) Lausunto reittiliikenneluvan muutoshakemukseen, Linjaliikenne Kivistö Oy, siirtymä-500161

 

 

 

c) Lausunto reittiliikenneluvan muutoshakemukseen, reitti-623955, UUDELY/3979/2018

 

 

d) Reittiliikenneluvan muutoshakemus reitti-624150, UUDELY/14923/2016

 

 

 

e) Uudenmaan ELY-keskuksen päätös koskien Yhdysliikenne Oy:n reittilupahakemusta reitti-602491

 

 

f) Helsingin hallinto-oikeuden päätös jätteenkuljetuksen järjestämistä koskevista valituksista

 

Esitys:

Merkitään tiedoksi.

 

Lisätietoja: vs. tekninen johtaja Juha Oksanen, puh. 040 317 4461

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa