Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Suunnitteluohje_TAE2019_LUONNOS
  Budjetointiperusteet 2019 Tekla
  Suoritetiedot 2016-2021 TEKLA
  Nurmijärven väestölaskelma 2008-2028_Talousarvio 2019_oheismateriaali

Tekninen lautakunta

§ 52

14.06.2018

 

Talousarvion 2019 suunnitteluohje ja laadintaperusteet

 

TEKLA § 52

Kunnan talouspalveluissa on valmisteltu suunnitteluohje talousarvio- ja taloussuunnitteluvuosille 2019 -2021. Suunnitteluohje menee kesäkuussa kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

 

 

Talousarviovuoden 2019 ns. teknisessä kehyksessä on huomioitu tilipäätökseen 2017 nähden seuraavat korotukset:

 

 

 

- Henkilöstökulujen sopimuskorotuksina 1,3 % vuodelle 2018 ja 2,2 % vuodelle 2019, yhteensä 3,5 %.

 

 

- Indeksikorotukset 2018-2019 palveluihin 1,9 %, tarvikkeisiin 2,9 % ja rakennuskustannuksiin 4,3 %.

 

 

Hallintokuntien talousarvioesitysten on yllä olevien lisäksi perustuttava:

 

- Väestöennusteisiin

 

- Suoritemäärien kehitykseen; toteutumat 2017 sekä ennusteet 2018 sekä 2019-2021.

 

 

- Mahdollisiin lainsäädännöstä aiheutuviin muutoksiin.

 

Teknisen lautakunnan osalta vuodesta 2019 eteenpäin merkittävin toiminnallinen muutos on jätehuollon siirtyminen Kiertokapulaan.

 

 

Joukkoliikenteen valtiontuen ennustetaan vähentyvän, koska läpiajava liikenne vähenee. Joukkoliikenteen kulut pienenevät onnistuneen kilpailutuksen myötä.

 

 

 

Kunnallistekniikan suunnitteluun esitetään lisäystä asiantuntijamäärärahoihin.

 

 

Eniten muutoksia vuoden 2017 tilinpäätökseen nähden on teknisessä keskuksessa, mm. vuonna 2017 täyttämättä olleet vakanssit, vuodelle 2018 perustetut vakanssit sekä uutena henkilöstönä vuodelle 2019 esitetyt liikuntapaikkojen työnjohtaja ja ympäristöasiantuntija.

 

 

Teknisen keskuksen kuluja vuoden 2017 tilinpäätökseen nähden nostaa myös Siistiksi-projekti, yleisten alueiden laatutason nosto, panostaminen katujen kunnossapitoon, volyymimuutokset ja yksityisteiden uudelleenjärjestelyt.

Ylijäämämaiden vastaanottotuotot vähenevät roimasti tilinpäätöksestä vastaanottopaikkojen kapasiteetista johtuen.

 

 

Tilakeskuksen kuluja puolestaan kasvattaa 2018 käyttöön otettujen tilojen koko vuoden kustannukset (mm. Monikko ja virastotalo) ja vuoden 2019 tilojen lisäykset. Rakennusten purkuun sekä väistötiloihin esitetään määrärahalisäystä. Henkilöstösuunnitelmaan esitetään uutena vakanssina sisäilma-asiantuntijaa. Investoinneista siirtyy alle aktivointirajan olevia hankkeita.

 

 

 

Hallinto- ja talouspalveluiden kululisäykset indeksikorotusten lisäksi johtuvat Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen maksuosuuksista.

 

 

Liitteessä esitettyjen suoritteiden määrät ja eurot esitetään lautakunnalle syyskuussa talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2020-2021 käsittelyssä.

 

Esitys:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion 2019 suunnitteluohjeen ja laadintaperiaatteet.

 

 

Lautakunta hyväksyy suoritemäärät ja budjetointiperusteet vuodelle 2019 jatkovalmistelun pohjaksi.

 

Lisätietoja: vs. hallintopäällikkö Riikka Uoti, puh. 040 317 2387

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluvat liitteet nro 4-6.

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa