Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  101007678-002_001_Asemapiirustus_poistoputki

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta

14

21.03.2018

 

14

Teilinummen koeimeytyshankkeen purkuputken suunnitelman hyväksyminen ehdollisena

 

102/11.03.03/2015

 

VESI

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 12.5.2015 Teilinummen koeimeytyksille luvan päätöksellä ESAVI/11416/2014. Lupapäätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Nurmijärven Veden saamasta lupapäätöksestä tehdyt valitukset tammikuussa 2018 (KHO/1826/1/17). Imeytetyn tekopohjaveden pois pumppausta varten rakennettavasta purkuputkesta on laadittu suunnitelmaehdotus. Suunnitelmassa on esitetty rakennettavaksi 190 metriä purkuputkea vedenottoalueelta Raalantien ali Syväojan sivu-uomaan. Purkukohtaan rakennetaan eroosion suojarakenne. Suunniteltu purkuputki kulkee Raalantien alitusta lukuun ottamatta maanpinnalla ja puretaan pois koeimeytyksen päätyttyä.

 

 

Suunnitellun purkuputken linjaus poikkeaa vesilain mukaisen luvan liitteenä olleesta alkuperäisestä linjaussuunnitelmasta. Nurmijärven Vesi hakee ELY-keskukselta hyväksynnän päivitetylle suunnitelmalle.

 

Esitys:

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Teilinummen koeimeytyshankkeen purkuputken suunnitelman ehdollisena. Ehtona on ELY:n hyväksyntä purkuputken päivitetylle suunnitelmalle.

 

Lisätietoja: verkostopäällikkö Kaisa Salminen, p. 040 317 4754


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa