Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Sivistyslautakunta

§ 53

19.06.2018

 

Kotihoidon tuen kuntalisän maksuperusteet

 

SIVIS § 53

Kotihoidon tuen kuntalisän myöntämisperusteet on uudistettu viimeksi vuonna 2006.

 

 

Kotihoidon tuen kuntalisän maksamisen perusteista päätettiin tuolloin seuraavasti:

 

 

- kuntalisän suuruus on 200 €/kk ja sitä maksetaan heti vanhempainrahakauden jälkeen siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta

 

 

- kuntalisän saamisen ehto on, että kaikki alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona lukuun ottamatta maksutonta esiopetusta Poikkeuksena tähän ovat kuntoutuksellisista syistä varhaiskasvatusta tarvitsevat lapset, joihin liittyen oikeus kuntalisään harkitaan ja päätetään tapauskohtaisesti

 

 

- lisäksi kuntalisän saamisen ehto on, että lapsella on oikeus lakisääteiseen lasten kotihoidon tukeen.

 

 

Edelliset maksuperusteet säilyvät ennallaan.

 

Kotihoidon tuen kuntalisään on myös liitetty ohjeet sen hakemisesta ja maksatuksesta. Kuntalisää on haettava ennakkoon ja sitä maksetaan vain kokonaisilta kuukausilta eikä sitä makseta takautuvasti. Jos perheellä on ollut oikeus kuntalisään esimerkiksi kuukauden 15 päivänä, perheelle aletaan maksaa kuntalisää vasta seuraavan kuukauden 1. päivästä alkaen.

 

 

Sivistyslautakunta on todennut, että kuntalisä voitaisiin maksaa myös kesken kuukautta aloittaville tai kesken kuukautta lopettaville kotihoidon tuen asiakkaille, jolloin sen aloitus- ja lopetuskuukausina käytettäisiin ns. päivämaksua.

 

 

Lautakunnalle esitetään, että kuntalisän saamisen ehdot säilyvät muuten ennallaan, mutta lisätään maksuperusteisiin, että kuntalisää voidaan maksaa päivämaksuna aloitus- ja lopetuskuukausina myös kesken kuukautta aloittaneille tai lopettaville asiakkaille sen jälkeen, kun hakemus on täyttänyt kaikki muut ehdot ja kuntalisä on hyväksytty maksettavaksi.

 

 

Päivämaksu saadaan jakamalla 200 euroa kuukauden päivien lukumäärällä.

 

 

Kuntalisää ei edelleenkään makseta takautuvasti vaan hakemuksen on oltava kunnassa kuukautta ennen oikeutta kuntalisän saamiseen, jotta hakemus ehditään käsitellä ja hyväksyä maksettavaksi uuden ohjeistuksen mukaisesti.

 

 

Kotihoidon tuen kuntalisän uudesta maksuperusteesta on myös kirjattava, että tällä hetkellä voimassa olevan kuntalisän ehtojen mukaisia päätöksiä tehdään 31.7.2018 saakka ja kuntalisä maksetaan tehtyjen päätösten mukaisesti. Uusien kuntalisän maksuperusteiden mukaisia päätöksiä tehdään 1.8.2018 alkaen.

 

 

Esitys:

Lautakunta päättää hyväksyä kotihoidon tuen kuntalisän maksuperusteisiin seuraavat lisäykset:

 

 

- kotihoidon tuen kuntalisää tulee hakea kuukautta ennen sen alkamista

 

 

- kuntalisää ei makseta takautuvasti

 

 

- kuntalisää voidaan maksaa aloitus- ja lopetuskuukausina myös ns. päivämaksuna siten, että 200 euroa jaetaan kuukauden päivien lukumäärällä ja saatu päivämaksu kerrotaan kuukaudessa tukeen oikeutettujen päivien lukumäärällä

 

 

 

- muut kuntalisän saamisen ehdot säilyvät ennallaan

 

 

- tällä hetkellä voimassa olevan kuntalisän ehtojen mukaisia päätöksiä tehdään 31.7.2018 saakka ja kuntalisä maksetaan tehtyjen päätösten mukaisesti. Uuden kuntalisän maksuperusteiden mukaisia päätöksiä tehdään 1.8.2018 alkaen.

 

 

Lisätietoja:

Varhaiskasvatuspäällikkö Leena Laine, 0403172201

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

________________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa