Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Pohjaesitys lukuvuosien 2019-2022 työ- ja loma-ajoiksi

Sivistyslautakunta

§ 50

19.06.2018

 

Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuosina 2019-2020, 2020-2021 ja 2021-2022

 

SIVIS § 50

Perusopetuslain 23 §:n mukaan lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Tämän perusteella lukuvuonna 2018-2019 on 187 työpäivää, lukuvuonna 2019-2020 189 työpäivää ja lukuvuonna 2020-2021 188 työpäivää.

 

 

Lukuvuoden koulutyön päättymisjankohdasta säädetään perusopetusasetuksen 7 §:ssä. Sen mukaan lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Opetuksen järjestäjä puolestaan päättää milloin koulutyö aloitetaan ja miten lomat sijoitetaan lukuvuoteen.

 

 

Lukion työajoista ei ole säädöksiä lainsäädännössä. Näin ollen koulutuksen järjestäjä päättää opetuksen alkamis- ja päättymisajankohdasta sekä loma-aikojen jaksottamisesta. Tarkoituksenmukaista on entiseen tapaan lähteä siitä, että lukion työ- ja loma-ajat lukion ylintä luokka-astetta lukuun ottamatta ovat samat kuin peruskoulussa.

 

 

Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan toimintasäännön mukaan sivistyslautakunta päättää koulujen työ- ja loma-ajoista. Asiaa valmisteltaessa koulutuspalveluissa on kuultu koulujen oppilaskuntia ja henkilökuntaa, huoltajia sekä nuorisovaltuustoa. Edellä mainitut tahot ovat voineet joko valita lukuvuosille 2019-2020, 2020-2021 ja 2021-2022 jonkun pohjaesityksessä (liite 6) olleen vaihtoehdon työ- ja loma-ajoiksi tai tehdä oman esityksensä. Kaikkina kolmena lukuvuotena eniten kannatusta sai pohjaesityksen vaihtoehto A, jossa sekä joulu- että talviloma ovat pitkiä. Lisäksi tehtiin esityksiä lauantaityöpäivien palauttamisesta.

 

 

Sivistyslautakunta kävi 31.5.2018 pidetyssä kokouksessa lähetekeskustelun lukuvuosien 2019-2020, 2020-2021 ja 2021-2022 työ- ja loma-ajoista. Käydyn keskustelun perusteella koulutuspalveluissa on valmisteltu esitys lukuvuosien 2019-2020 ja 2021-2022 työ- ja loma-ajoiksi vaihtoehdon A mukaan. Sen sijaan lautakunta piti lukuvuonna 2020-2021 vaihtoehdon A mukaista joululomaa liian pitkänä, joten po. lukuvuoden työ- ja loma-ajat on valmisteltu vaihtoehdon E mukaan.

 

 

Lisäksi lautakunta piti hyvänä lauantaityöpäivien palauttamista.

 

Esitys:

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä lukuvuosien 2019-2020, 2020-2021 ja 2021-2022 työ- ja loma-ajat seuraavasti:

 

 

2019-2020

187 työpäivää: syyslukukausi 91 päivää, kevätlukukausi 96 päivää

 

lukuvuosi alkaa to 8.8.2019

syysloma viikko 42, 14.-20.10.2019

joululoma 21.12.2019-6.1.2020

talviloma viikko 8, 17.-23.2.2020

pääsiäinen 10.-13.4.2020

lukuvuosi päättyy la 30.5.2020

 

2020-2021

189 työpäivää: syyslukukausi 89 päivää ja kevätlukukausi 100

päivää

lukuvuosi alkaa to 13.8.2020

syysloma viikko 42, 12.-18.10.2020

joululoma 23.12.2020-6.1.2021

talviloma viikko 8, 22.-28.2.2021

pääsiäinen 2.-5.4.2021

lukuvuosi päättyy la 5.6.2021

 

2021-2022

188 työpäivää: syyslukukausi 90 päivää ja kevätlukukausi 98

päivää

lukuvuosi alkaa ke 11.8.2021

syysloma viikko 42, 18.-24.10.2021

joululoma 23.12.2021-9.1.2022

talviloma viikko 8, 21.-27.2.2022

pääsiäinen 15.-18.4.2022

lukuvuosi päättyy la 4.6.2022

 

Lisäksi lautakunta päättää, että kunakin lukuvuonna järjestetään yksi

lauantaityöpäivä, joka korvaa seuraavat koulupäivät:

lukuvuosi 2019-2020 kiirastorstai 9.4.2020

lukuvuosi 2020-2021 helatorstain jälkeinen perjantai 14.5.2021

lukuvuosi 2021-2022 kiirastorstai 14.4.2022

Arkadian Yhteislyseon toivotaan järjestävän työ- ja loma-aikansa

vastaavalla tavalla.

 

Lisätietoja: opetuspäällikkö Kati Luostarinen, puh. 040 317 2401

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin. Päätöksenteon yhteydessä käsiteltiin lautakunnan jäsenten saamat viestit ja palautteet asiaan liittyen.

 

Päätökseen kuuluu liite 6.

 

 

__________________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa