Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Tarveselvitys

Sivistyslautakunta

49

19.06.2018

 

49

Uotilan koulun tilaelementti

 

SIVIS

Uotilan koulun yhteyteen tarvitaan tilaelementti, jossa on kolme OT3-opetustilaa. Suunnitelmia tarvittavasta tilaelementistä on jo tehty yhdessä tilakeskuksen, koulun ja päiväkodin kanssa. Tilaelementistä on tehty tarveselvitys (liite 5).

 

 

 

Uotilan koulun oppilasmäärä on kasvanut lukuvuodesta 2016 - 2017 17 oppilaalla johtuen osittain Nummenpään koulun oppilaiden siirtymisestä Uotilan kouluun. Koulussa aloitetaan alkuluokkatoiminta lukuvuoden 2019-2020 alussa. Lisäksi alueella on tarve varhaiskasvatukseen liittyvään tilaan, sillä Perttulan päiväkodin ryhmät ovat täynnä syksyllä 2018 ja Perttulan vanhasta päiväkodista luovuttiin, koska tilat olivat sopimattomia päiväkotikäyttöön ja ne olivat huonossa kunnossa.

 

 

Tilaelementin alustavat kustannukset (sis. perustukset ja pystytyksen) ovat n. 60 000e/vuosi viiden vuoden vuokrakauden ajan. Kustannukset menevät varhaiskasvatuksen ja koulutuspalveluiden käyttötalouksien budjeteista.

 

 

Esitys:

Sivistyslautakunta esittää, että tilakeskus kilpailuttaa ja hankkii tarvittavan tilaelementin vuokratilaksi. Kustannukset menevät varhaiskasvatuksen ja koulutuspalveluiden käyttötalouksien budjeteista.

 

 

Lisätietoja: hallintopäällikkö Kirsi Hyvämäki, puh. 040 317 2400


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa