Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Sivistyslautakunta

§ 48

19.06.2018

 

Urheilupuiston koulun liikuntapainotteisen luokan oppilaiden koulumatkaetuus

 

SIVIS § 48

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 14.12.2017 § 111 päättänyt Urheilupuiston koulun liikuntapainotteisen luokan oppilaaksi ottamisen periaatteista.

 

 

Päätökseen on kirjattu, että painotettuun opetukseen valittu oppilas ei ole oikeutettu koulumatkaetuuteen lukuun ottamatta niitä oppilaita, joille Urheilupuiston koulu on sivistyslautakunnan hyväksymien lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteiden mukainen lähikoulu.

 

Lautakunnan päätöksen mukaan painotetun opetuksen kokeilu Urheilupuiston koulussa toteutetaan toissijaisena oppilaaksiottona. Kunnan oppilaiden tasavertaisen kohtelun näkökulmasta myös koulumatkaetuuden myöntämisessä tulee soveltaa samoja kriteereitä kuin mitä käytetään muun toissijaisen oppilaaksioton yhteydessä.

 

Nurmijärven kunnan henkilökuljetusoppaassa sanotaan, että oppilaan matkat korvataan kunnan sisällä olevaan toissijaiseen kouluun, jos oppilas saisi maksuttoman kuljetusoikeuden omaan lähikouluunsa ja hän käy koulua toissijaisessa koulussa ja täyttää sinne maksuttoman kuljetuksen myöntämisen ehdot. Oppilaalle voidaan antaa Matkahuollon peruskoululaisen matkakortti tai pysäkkikortti, mutta erillistä kuljetusta ei hänen takiaan järjestetä. Korvausta maksetaan enintään sen mukaan, mitä kustannuksia aiheutuisi käymisestä omassa lähikoulussa.

 

 

 

Esitys:

Sivistyslautakunta päättää, että Urheilupuiston koulun liikuntapainotteisen luokan oppilaiden koulumatkaetuuden myöntämisen yhteydessä käytetään samoja Nurmijärven kunnan henkilökuljetusoppaan kriteereitä kuin oppilaan käydessä toissijaista koulua.

 

Lisätietoja: hallintopäällikkö Kirsi Hyvämäki, puh. 040 317 2400

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

________________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa