Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liikkuva koulu -valtionavustuspäätös
  Liikkuva opiskelu -valtionavustuspäätös
  Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 2018

Sivistyslautakunta

§ 58

19.06.2018

 

Ilmoitusasiat

 

SIVIS § 58

a. Opetushallitus on myöntänyt Nurmijärven kunnalle valtionavustusta 104 704 euroa tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin esi- ja perusopetuksessa (liite 14).

 

 

b. Aluehallintovirasto on myöntänyt Nurmijärven kunnan perusopetuksen Liikkuva koulu -hankkeelle valtionavustusta 50 000 euroa (liite 15).

 

 

c. Aluehallintovirasto on myöntänyt Nurmijärven kunnan toisen asteen Liikkuva opiskelu -hankkeelle valtionavustusta 180 400 euroa (liite 16).

 

 

Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen:

 

Esitys:

Merkitään tiedoksi kohdat a. - c.

 

Lisätietoja: hallintopäällikkö Kirsi Hyvämäki, puh. 040 3172400

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liitteet 14 - 16.

 

________________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa