Poistuminen | Toimielimet | Valtuusto | Pöytäkirja 21.06.2017 | Avaa haku

Valtuusto
Pöytäkirja 21.06.2017 Pykälä 89
Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 65

17.11.2015

Kunnanhallitus

§ 300

07.12.2015

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 58

27.09.2016

Kunnanhallitus

§ 258

17.10.2016

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 38

30.05.2017

Kunnanhallitus

§ 207

12.06.2017

Valtuusto

§ 89

21.06.2017

 

Valtuustoaloite kunnallisen auttamisprosessin luomiseksi ja lujittamiseksi osaksi kunnan turvallisuussuunnitelmaa henkilökohtaisen katastrofin sattuessa

 

461/09.03.00.01/2015

 

SOSTER § 65 Valtuutettu Maiju Tapiolinna ja ym. yhteensä 26 valtuutettua esittävät aloitteessaan kunnallisen auttamisprosessin luomista ja liittämistä osaksi kunnan turvallisuussuunnitelmaa henkilökohtaisen katastrofin sattuessa.

 

Kiireellisen hätäavun antamiseksi tarvitaan auttamisprosessi, jonka puitteissa yhdessä viranomaisten, seurakunnan, vapaaehtoisjärjestöjen sekä mahdollisten muiden toimijoiden kanssa saadaan käyntiin katkeamaton hätäapuketju katastrofin uhrien auttamiseksi. Lisäksi sisällytettäisiin sosiaalisen median kautta järjestetyt keräykset osaksi avustustoimintaa. Auttamisprosessissa tuli selvittää seuraavat asiat, jotka tulevat kysymysten ja vastausten muodossa jäljempänä.

 

Kuka käynnistää auttamisprosessin tulipalopaikalla ja mihin kunnallisiin viranomaisiin otetaan ensin yhteys? Onko kunnan viranomaisprosessissa jo mukana SPR:n kotimaan avun roolitus? Miten?

 

Hätäkeskuksen hälyttämät viranomaiset (Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, poliisi) sekä tarvittaessa sosiaalipäivystys aloittavat tarvittavat toimenpiteet heti saatuaan hälytyksen / tiedon onnettomuudesta tai häiriötilanteesta. Keski-Uudenmaan Pelastuslaitoksen tilannekeskus lähettää tiedon merkittävästä onnettomuudesta tai häiriötilanteesta Nurmijärven kunnan valmiussuunnittelun johtoryhmälle sekä muille ennalta sovituille toimijoille, jotka aloittavat omat toimenpiteensä valmiussuunnitelmien mukaisesti. Poliisi ja ympäristökeskus ottavat yhteyttä kunnan johtoon ja asianomaisiin toimijoihin tarpeen mukaan. Kunnan viranomaisprosesseissa ei ole SPR:n kotimaan apu mukana normaaliolojen häiriötilanteissa.

 

Kuka ottaa yhteyden sopimuskuntien kriisipalveluun ja kuinka nopeasti apu on saatavilla? Kuka ottaa yhteyden vapaaehtoisjärjestöihin ja seurakuntaan?

 

Psykososiaalisten palveluiden turvaamiseksi kaikki sosiaalipäivystysalueen kunnat ovat tehneet ostopalvelusopimuksen kriisiavun järjestämisestä alueen asukkaille Hyvinkään kriisikeskuksen kanssa. Sopimuskuntien kriisiapuun ottaa yhteyttä päivystävät viranomaiset. Kriisiapua on saatavilla samana päivänä. Sosiaalipäivystys ottaa yhteyttä Vapepaan.

 

Nurmijärven kunnan kriisipäivystyspalvelut

. Kriisipäivystys palvelee viranomaisia maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 08-24 ja viikonloppuisin 24 h/ vrk (perjantai klo 08-sunnuntai klo 24). Asiakasohjaus tapahtuu ainoastaan päivystävien viranomaisten kautta (poliisi, sosiaalipäivystys, pelastuslaitos, terveyskeskus, sosiaalityöntekijät, koulukuraattorit). Kriisipäivystys tarkoittaa ainoastaan välitöntä kriisiapua traumaattisissa kriiseissä.

Kriisiavun ohjeistus Nurmijärven kunnan työntekijöille:

. Kun ihminen on kokenut traumaattisen kriisin ( kuten esim. läheisen kuolema, itsemurha tai itsemurhayritys, onnettomuus, tulipalo, raiskaus, ryöstö, väkivalta tai "läheltä piti tilanne") hän voi selviytyäkseen tarvita kriisiapua.

. Kriisissä oleva ihminen ei välttämättä pysty hakemaan itse apua, joten viranomaisten tulee tarjota apua aktiivisesti ja hoitaa kriisiavun käytännön järjestelyt asiakkaan puolesta.

. Kysy asiakkaalta lupa välittää hänen yhteystietonsa kriisipäivystäjälle, joka ottaa yhteyttä suoraan asiakkaaseen. Asiakas päättää itse yhteydenoton jälkeen ottaako hän vastaan kriisiapua.

. Muista tarjota kriisiapua uhrin lisäksi myös hänen omaisille tai muille läheisille.

. Myös sinä tai työtoverisi voitte tarvita kriisiapua haasteellisen työtehtävän jälkeen.

. Mitä aikaisemmin kriisiapua saa, sitä paremmat ovat selviytymismahdollisuudet.

 

Kuinka nopeasti onnettomuuden uhri voi odottaa saavansa apua tai vähintäänkin yhteydenoton? Kuka antaa nopean kriisiavun, kuten tilapäisen majoituksen, vaatteet, ravinnon ja mahdollisesti tarvittavat lääkkeet?

 

Virka-aikainen sosiaalipäivystys hoidetaan kunnassa ja virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystyksessä Järvenpäässä. Nurmijärven kunnassa sosiaalipäivystys on maanantaista torstaihin klo 8-15 ja perjantaisin ja juhlapyhien aattoina klo 8-13. Muuna aikana sosiaalipäivystys tapahtuu Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystyksessä. Nopean kriisiavun antaminen tapahtuu virka-aikaan aikuissosiaalityöstä ja virka-ajan ulkopuolella Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystys hälyttää joko Hyvinkään kriisiavun tai Vapepan paikalle. Sosiaalipäivystys ottaa ensin yhteyttä suuronnettumuuksien kohdatessa lääkintäpäällikköön ja perhe- ja sosiaalipalveluiden päällikköön.

 

Kriisitilanteiden hoito virka-ajan ulkopuolella hoidetaan Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystyksestä. 1.1.2016 tulee voimaan uudistettu sopimus Seudullisen sosiaalipäivystyksen järjestämisestä Keski-Uudellamaalla. Tähän sopimukseen on sisällytetty se, että täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää välttämättömissä tilanteissa sosiaalipäivystyksestä asuttamiseen, vaatteisiin, ruokaan, lääkkeisiin ja matkalippuihin. Sosiaalipäivystykselle annetaan perehdytystä päätöksen tekoon Efficaan syksyn 2015 aikana. Tätä ennen edellä mainittuihin asioihin on sosiaalipäivystyksestä annettu maksusitoumus asiakkaalle ja peritty se myöhemmin kunnalta.

 

Virka-aikana ilmoitus kriisitilanteesta tulee aikuissosiaalityöntekijän tietoon hyvin monella tavalla, joista yleisimmät ovat: 1) omaisen tai naapurin puhelinsoitto, 2) sosiaalipäivystyksen faksi (aulan työntekijä toimittaa faksin alueen sosiaalityöntekijälle) ja puhelinsoitto 3) toisen viranomaisen (usein poliisi) yhteydenotto. Mikäli aikuissosiaalityöntekijä tulkitsee tilanteen vaativan välitöntä interventiota, asianomaiseen henkilöön tai perheeseen otetaan yhteys aikailematta; kuitenkin aina sen työpäivän kuluessa, kun tieto on otettu vastaan

 

Se, miten kulloinenkin kriisitilanne hoidetaan, riippuu kokonaan siitä, minkälaisesta avun tarpeesta on kyse. Apu on yleensä hyvin konkreettista: maksusitoumus yöksi majapaikkaan, lähete turvakotiin, maksusitoumus taksikyytiin/bussikyytiin, maksusitoumus

ruokaan tai vaatteisiin ja niin edelleen. Henkistä apua pyydetään kriisipalveluista asiakkaan suostumuksella. Kun henkilö tai perhe on saanut välittömän avun, kontakti henkilön tai perheen ja aikuissosiaalityöntekijän välillä useimmiten jatkuu.

 

Reseptilääkkeiden osalta tarvitaan tarkka suunnitelmallisuus noutopaikkoineen sekä reseptin kirjoittava toimipiste (esim. terveyskeskuksen osasto, Hyvinkään sairaala, lähiseudun avoinna olevat tai päivystävät apteekit). Nykyään suurin osa reseptilääkkeistä on määrätty ns. sähköisellä reseptillä. Tällöin asiakkaan on mahdollista saada mistä tahansa tarvittavat lääkkeet. Jos resepti on toimitettu loppuun, apteekit ovat perinteisesti luovuttaneet pienen määrän lääkkeitä ja uusiminen on hoidettu jälkikäteen. Lähin ympärivuorokauden päivystävä apteekki on Helsingissä. Yöaikaan lääkeasioita voidaan hoitaa keskitetyssä päivystyspisteessä Hyvinkään sairaalassa.

 

Luottaako kunta kuntalaisaktiivisuudella perustettavan sosiaalisen median auttavan katastrofitilanteissa hädänalaisia perheitä ja miten kunta osallistuu kerättävien tarvikkeiden vastaanottoon ja jakoon?

 

Lahjoitusten kerääminen ei ole kunnan perustehtävä. On hienoa, että sosiaalisen median kautta voidaan kerätä lahjoituksia ja auttaa katastrofitilanteissa hädänalaisia perheitä. Kunnalla ei ole myöskään roolia kerättävien lahjoitusten vastaanotossa ja eikä jakamisessa. Tämä on perinteisesti ollut järjestöjen tehtävä.

 

Perheiden tarvitessa apua vaatteisiin, ruokaan tai välttämättömiin tarvikkeisiin, on tähän myönnetty perustoimeentulotukea, täydentävää toimeentulotukea tai ennaltaehkäisevää toimeentulotukea. Kaikki tilanteet harkitaan yksilöllisesti ja yleistä linjaa ei katastrofitilanteisiin voida siten linjata. Aina kuitenkin selvitetään se, olisiko perheellä mahdollisuus saada korvausta vakuutusyhtiöltä menetetystä omaisuudesta.

 

Mahdollisia rahalahjoituksia varten on oltava olemassa rahasto, jonne auttamishaluiset voivat tehdä lahjoituksia ja josta ne täysimääräisinä kohdennetaan katastrofin uhreille. Kuinka huolehditaan, että apu menee perille, vastaa tarvetta ja on tasapuolista?

Kunnalla ei ole rahastoa, johon kuntalaiset voisivat tehdä lahjoituksia katastrofin sattuessa, mutta Nurmijärven seurakunnalla on diakoniarahasto, jonka kautta voi halutessaan antaa lahjoituksen avuntarvitsijalle. Nurmijärven seurakunta: FI89 5300 0320 0236 88 (viestikenttään kirjoitetaan: Diakoniarahasto, Kriisi). Lisätietoja voi kysyä johtavalta diakonian viranhaltijalta Nurmijärven seurakunnasta.

 

Kuka valvoo prosessia, jälkihoidon toteutusta ja dokumentoi toiminnan sekä arvioi toiminnan riittävyyden katastrofitilanteen jälkeen?

 

Katastrofitilanteen jälkeen, mikäli sosiaalitoimeen ollaan joltain taholta oltu yhteydessä ja asia on tiedossa, sosiaalityö alkaa samoin tavoin kuin kaikissa muissakin kriisitilanteissa aikuissosiaalityössä. Prosessia johtaa sosiaalityöntekijä kaikissa prosessin vaiheissa. Vaikeimmissa tilanteissa asiasta keskustellaan sosiaalityöntiimissä, johon kuuluvat kaikki aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajat, sosiaalityöntekijät sekä sosiaalityön johtaja. Mikäli tilanne vaatii vielä erityisempää huomiota, asiasta keskustellaan sosiaalipalvelupäällikön tai perhe- ja sosiaalipalveluiden päällikön kanssa. Toiminta, käytännöt ja prosessit ovat jatkuvasti sosiaalityössä arvioinnin kohteina.

 

Turvallisuussuunnitelmaan tulee sisällyttää kokoontumispaikat katastrofitilanteissa, käyttötarkoitus, mitä noudetaan avaimet kokoontumispaikalle tai vaihtoehtoisesti yhteyshenkilö, joka avaa ovat nopeasti? Miten harjoitellaan yhteistoimintaa katastrofitilanteissa?

 

Kunnan valmiussuunnittelun johtoryhmä harjoittelee yhdessä viranomaisten (Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos, Itä-Uudenmaan Poliisi, Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus), vesilaitoksen ja Nurmijärven Sähkön kanssa toimimista erilaisissa häiriötilanteissa vähintään kerran vuodessa. Erilaisissa häiriötilanteissa toimimista harjoitellaan myös kunnan eri toimialoilla.

 

Kylien ja taajamien omien turvallisuussuunnitelmien laatiminen käynnistyy EMO ry:n, Nurmijärven kunnan ja viranomaisten opastuksessa 22.10.2015 alkaen.

 

Kunnan kiinteistöihin on avaimet virka-ajan ulkopuolella kunnan tilakeskuksen kiinteistöpalveluiden päivystäjällä (24/7 p.040 3174139).

 

Nurmijärven kunnassa on järjestetty kiireellisen hätäavun saamiseksi auttamisprosessi, joka toimii hyvin. Auttamisprosessit lähtevät liikkeelle monista eri yhteyksistä riippuen siitä, minkälaisesta avuntarpeesta on kysymys. Lahjoituksia ja keräyksiä ei ole järjestetty osana kunnan auttamisprosessia, koska sen ei katsota kuuluvan viranomaistyöhön.Yksityiset kuntalaiset sekä vapaaehtoisjärjestöt voivat halutessaan järjestää keräyksiä avuntarvitsijoille katastrofin sattuessa.

 

Valtuustoaloitteen valmisteluun ovat osallistuneet johtava ylilääkäri Ilpo Salminen, va. perhe- ja sosiaalipalveluiden päällikkö Suvi Salin, va. sosiaalipalvelupäällikkö Nina Kihl, va. hallintopäällikkö Sannamari Nousiainen, hallintojohtaja Jukka Anttila sekä turvallisuuspäällikkö Tero Keitaanniemi. Valmisteluvaiheessa on oltu yhteydessä Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystykseen, Hyvinkään kriisikeskukseen ja Nurmijärven seurakuntaan.

 

Esitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy osaltaan annetun selvityksen valtuustoaloitteeseen ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

 

Lisätietoja: Nina Kihl, va. sosiaalipalvelupäällikkö puh. 040 317 2566

 

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

 

_____

KH § 300

 

Esitys: Kunnanhallitus hyväksyy edellä annetun vastauksen Maiju Tapiolinnan ym. valtuustoaloitteeseen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että edellä todetun lisäksi aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja että se aloitteena todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Päätös: Kunnanhallitus palautti asian yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi.

 

______

SOSTER § 58 Kunnanhallitus palautti 7.12.2015 valtuustoaloitteen toimialalle uudelleen valmisteltavaksi, koska selvityksestä puuttui auttamisprosessi prosessikaaviona kuvattuna. Kunnallinen auttamisprosessi lisätään valtuustoaloitteen liitteeksi.

 

Esitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy tarkennukset valtuustoaloitteeseen ja esittää kunnanhallituksen kautta valtuustolle, ettei aloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

 

Lisätietoja: Nina Tommola, va. sosiaalipalvelupäällikkö puh. 040 317 2566

 

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

 

______

KH § 258

 

Esitys: Kunnanhallitus hyväksyy edellä todetun sosiaali- ja terveyslautakunnan antaman vastauksen ko. valtuustoaloitteeseen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että edellä todetun lisäksi aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja että se aloitteena todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Esittelijän muutosesitys: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

 

Päätös: Esittelijän muutosesitys hyväksyttiin.

 

______

SOSTER § 38 Kunnallista auttamisprosessia käsiteltiin Sosiaali- ja terveyslautakunnassa § 65 17.11.2015, jonka jälkeen kunnanhallitus palautti § 300 7.12.2015 valtuustoaloitteen toimialalle uudelleen valmisteltavaksi, koska selvityksestä puuttui auttamisprosessi prosessikaaviona kuvattuna. Kunnallinen auttamisprosessi lisättiin valtuustoaloitteen liitteeksi.

 

Kunnallista auttamisprosessia käsiteltiin uudestaan Sosiaali- ja terveyslautakunnassa § 58 27.9.2016 ja jonka jälkeen kunnanhallituksessa § 258 17.10.2016 tehtiin esittelijän muutosesitys ja asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Keskustelun päätteeksi todettiin, että kunnallisen auttamisprosessin eteenpäin viemiseksi valtuustoaloitteentekijä ja valmistelija tapaavat ja yhdessä valmistelevat asiaa eteenpäin.

 

Kunnallisen auttamisprosessin selvityksen liitteeksi lisättiin jo aikaisemmin prosessikaavio, jota nyt päivitettiin ja selvennettiin. Prosessikaavion laatikot on kirjoitettu selventävästi auki erilliselle liitteelle. Lisäksi liitteeksi lisättiin kriisitilanteiden hoito aikuissosiaalityössä.

 

Nurmijärven kunnan nettisivuston http://www.nurmijarvi.fi/ etusivulle alas laitetaan: Perhe ja hyvinvoinnin ja perhe- ja sosiaalipalveluiden alle linkki Kuntalaisen auttamiskanava.

 

Perhe ja hyvinvointi

Opetus ja koulutus

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Kuntalaisen auttamiskanava

Terveyspalvelut

Varhaiskasvatus (päivähoito)

 

Kuntalaisen auttamiskanavasta pääsee suoraan (tai yhden linkin kautta) seurakunnan sivustolle, jossa ohjataan kuntalaisia tekemään rahalahjoituksia, tavara- ja vaatelahjoituksia sekä muodostetaan väliaikainen Facebook- sivusto kriisin ajaksi. Tätä asiaa valmistellaan yhdessä Nurmijärven seurakunnan johtavan diakoni Tero Konttisen kanssa. Sivustolle voidaan laittaa myös muuta kriisiauttamiseen liittyvää aineistoa.

 

 

Esitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy osaltaan annetun selvityksen valtuustoaloitteeseen ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

 

Lisätietoja: Nina Tommola, sosiaalipalvelupäällikkö puh. 040 317 2566

 

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

 

_____

KH § 207

 

Esitys: Kunnanhallitus hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan antaman vastauksen ko. valtuustoaloitteeseen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että edellä todetun lisäksi aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja että se aloitteena todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 4.

 

______

KV § 89

 

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Päätökseen kuuluu liite nro 7.

______
Poistuminen | Toimielimet | Valtuusto | Pöytäkirja 21.06.2017 | Avaa haku
©