Poistuminen | Toimielimet | Valtuusto | Pöytäkirja 21.06.2017 | Avaa haku

Valtuusto
Pöytäkirja 21.06.2017 Pykälä 84Kunnanhallitus

§ 206

12.06.2017

Valtuusto

§ 84

21.06.2017

 

Kunnanjohtajan virka ja kelpoisuusehdot sekä nykyisen kunnanjohtajan toimikauden päättyminen

 

533/01.01.00/2017

 

KH § 206 Kunnanjohtaja vastaa kunnanhallituksen toimialan toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kunnanhallituksen alaisena viranhaltijana. Kunnanjohtajan tehtävänä on mm. johtaa kunnan strategista kehittämistä, kunnan hallintoa ja henkilöstöorganisaatiota (hallintosääntö 31§).

Valtuusto päättää kunnanjohtajan valinnasta ja kelpoisuusehdoista ja viran julistaa haettavaksi kunnanhallitus (hallintosääntö 40, 41 ja 42 §). Kuntalain 24§ mukaan kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi.

Nurmijärven kunnassa kunnanjohtajan virka on ollut määräaikainen vuodesta 1999 alkaen. Valtuustoryhmien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella suunnitelmana on täyttää kunnanjohtajan virka toistaiseksi voimassa olevana vuonna 2018. Toistaiseksi voimassa oleva kunnanjohtajan virkasuhde on yleensä käytössä kunnissa ja määräaikainen ainoastaan joissakin suurimmissa kaupunkikunnissa. Toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde on perusteltu etsittäessä ja valittaessa vaativaan johtamisvirkaan sopivaa ja sitoutuvaa henkilöä. Kunnanjohtajan työn vaativuutta lisäävät tulevina vuosina sote- ja maakuntauudistus, tulevaisuuden kunnan rakentaminen ja siihen liittyvä strateginen johtaminen, kunnan elinvoiman edistäminen sekä konsernijohtaminen. Kunnanhallituksen on tarkoitus päättää viran aukijulistamisesta kokouksessaan 26.6.2017 ja virkaan valinnasta päätettäisiin valtuustossa marraskuussa 2017. Kuntalain 42 §:n mukaan virkaan valitun kunnanjohtajan kanssa on laadittava johtajasopimus.

Kunnanjohtajan kelpoisuusehtojen esitetään säilyvän ennallaan. Tämän mukaisesti kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kunnallishallinnon ja talouden tuntemusta sekä riittävä kokemus vaativista johtamistehtävistä.

Nykyisen kunnanjohtajan määräaikainen virka on päättymässä johtajasopimuksen mukaisesti 13.4.2018. Tehtäväjärjestelyjen ja uuden kunnanjohtajan rekrytoinnin vaatiman riittävän pitkän rekrytointiajan vuoksi sitä on perusteltua jatkaa ko. kuukauden loppuun saakka.

 

Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnanjohtajan virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana vuonna 2018. Kunnanjohtajan viran kelpoisuusehtona on yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, kunnallishallinnon ja talouden tuntemus sekä riittävä kokemus vaativista johtamistehtävistä. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnanjohtaja Kimmo Behmin virkamääräystä jatketaan nykyisin palvelussuhteen ehdoin 30.4.2018 saakka.

 

Lisätietoja: hallintojohtaja Jukka Anttila, puh. 040 317 2001

 

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

 

Asia käsiteltiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

 

Esittelijä poistui esteellisenä (asianosainen) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

______

KV § 84

 

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

 

Merkittiin, että kunnanjohtaja Kimmo Behm poistui salista esteellisenä asian käsittelyn ajaksi.

______
Poistuminen | Toimielimet | Valtuusto | Pöytäkirja 21.06.2017 | Avaa haku
©