Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi02.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi02.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 20.06.2018/Pykälä 64

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 151

11.06.2018

Valtuusto

§ 64

20.06.2018

 

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuulta 2018

 

KH § 151

Kunnanhallitus on antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa aikataulut osavuosikatsausten laadinnasta. Ensimmäinen osavuosikatsaus tammi - huhtikuulta 2018 annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle kesäkuussa ja toinen osavuosikatsaus tammi - elokuulta lokakuussa.

 

 

I osavuosikatsauksessa hallintokunnat raportoivat kunnanhallitukselle ja valtuustolle sitovien tavoitteiden ja talouden toteutumisesta ajalla 1.1. - 30.4. sekä esittävät alustavan arvion koko vuoden toteutumisesta. Talouspalvelut on laatinut yhteenvedon koko kunnan tilanteesta.

 

 

Toimintakate

 

Toimintakate-ennuste on 4,4 milj. euroa heikompi kuin

talousarviossa.

 

Verorahoitus

 

Verorahoituksen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan

budjetoidusti.

 

Korkomenot

 

Korkomenot toteutunevat budjetoidusti.

 

Vuosikate

 

Vuosikatteen arvioidaan jäävän 4,1 milj. euroa heikommaksi kuin talousarviossa.

 

Poistot

 

Poistoennustetta tarkennettaan kesän aikana. Tässä vaiheessa ei tehdä muutoksia. Poistot toteutunevat kuitenkin talousarviota alhaisempina.

Tilikauden alijäämä

 

Tilikauden alijäämän ennustetaan kasvavan 6,8 milj. euroon

talousarvion 2,7 milj. eurosta.

Merkittävimmät toiminta- ja vuosikatteeseen sekä tulokseen

vaikuttavat poikkeamat talousarviosta:

 

Ylin päätöksenteko

 

Talousarviomäärärahan muutosesitys:

 • Rajamäen Uimahalli Oy, lisätoiminta-avustus +250 000 euroa. Uimahallin perustelut ovat liitteenä.

 

Elinkeino- ja kuntakehityskeskus

 

Talousarviomäärärahojen muutosesitys:

 • Määrärahalisäys 20 000 euroa

Hyvinvointitoimiala

 

Hyvinvointitoimiala ennustaa ylittävän budjettinsa noin 3,17 milj. eurolla (+2,8 %).

 

Hyvinvointilautakunta ei tässä vaiheessa esitä muutoksia talousarvioon, koska se pyrkii edelleen hillitsemään ylitysuhkaa omalla toiminnallaan ja toisaalta jää seuraamaan erikoissairaanhoidon palvelusuunnitelman mukaisen laskutuksen kehitystä.

 

Sivistystoimiala

 

Talousarvion tuloarvion muutosesitys:

 • Varhaiskasvatus, tuloarvion vähennys 600 000 euroa

 

Ympäristötoimiala

 

Talousarvion tuloarvion muutosesitys:

 • Rakennusvalvonta, tuloarvion lisäys 125 000 euroa


Talousarviomäärärahojen muutosesitys:

 • Tilakeskus, määrärahalisäys 240 000 euroa

 

Investoinnit

Tekninen lautakunta esittää 150 000 määrärahansiirtoa kunnallistekniikan rakentamisesta teknisen keskuksen kalustoon (sitovuustasomuutos, ei nettovaikutusta).

 

Talonrakennusinvestoinneista ennustetaan jäävän noin 2,9 milj. euroa käyttämättä. Suurin osa määrärahoista on budjetoitava uudelleen tuleville vuosille ja on jo huomioitu uutta investointiohjelman valmistelussa. Määrärahamuutosesityksiä ei tehdä kuitenkaan tässä vaiheessa. Määrärahamuutosesitykset tehdään toisen osavuosikatsauksen yhteydessä, kun hankkeiden kustannukset ovat tarkemmin selvillä.

 

Aleksia-liikelaitos esittää 150 000 euron investointimäärärahan vähennystä.

 

Esitys:

Kunnanhallitus

 

 1. merkitsee tiedoksi ja antaa edelleen valtuustolle tiedoksi

ensimmäisen osavuosikatsauksen ajalta tammi - huhtikuu 2018.

 

2. esittää, että valtuusto päättää hyväksyä seuraavat talousarvion

muutosesitykset (euroa):

 

2a. Käyttötalousosa

 

Määrärahojen lisäys:

 

Ylin päätöksenteko, Rajamäen Uimahalli Oy

 • Toiminta-avustus 250 000

 

Elinvoimalautakunta

 • Elinkeinotoimi 20 000

 

Tekninen lautakunta

 • Tilakeskus 240 000

 

Määrärahojen lisäykset yhteensä 510 000 euroa.

 

Tuloarvion lisäys:

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

 • Rakennusvalvonta 125 000

 

Tuloarvion vähennys:

 

Sivistyslautakunta

 • Varhaiskasvatus 600 000

 

Tuloarvion muutokset yhteensä - 475 000 euroa.

Toimintakatteen muutos - 985 000 euroa.

 

2b. Investointiosa

 

Määrärahojen vähennys:

 

Aleksia-liikelaitoksen johtokunta

 • Kalusto, 150 000 euroa.

 

Määrärahasiirrot

 • Kunnallistekniikan rakentaminen vähennys 150 000

 • Teknisen keskuksen kalusto lisäys 150 000.

 

Lisätietoja: va. talousjohtaja Leena Vuorenpää, puh. 040 317 2080

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin. Lisäksi kunnanhallitus edellyttää, että tytäryhteisöt täydentävät taulukoitaan puuttuvilta osin valtuuston kyselytunnille.

 

 

Päätökseen kuuluu liite nro 3.

 

______

KV § 64

Korjattu osavuosikatsaus I -kirja jaetaan kyselytunnilla 18.6.2018 pöydille.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Päätökseen kuuluu liite nro 4.

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa