Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi02.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi02.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 12.03.2018/Pykälä 26

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 45

19.02.2018

Valtuusto

§ 13

28.02.2018

Kunnanhallitus

§ 69

05.03.2018

Valtuusto

§ 26

12.03.2018

 

Kunnanhallituksen puheenjohtajan valinta

 

533/01.01.00/2017

 

KH § 45

Outi Mäkelä (KOK) ilmoittaa kirjeellään eroavansa kunnallisista luottamustehtävistä tultuaan valituksi Nurmijärven kunnanjohtajan virkaan.

 

Outi Mäkelä toimii valtuustossa varsinaisena jäsenenä, ja ryhmän I varajäsen on Pasi Miettinen. Lisäksi Mäkelä toimii kunnanhallituksessa jäsenenä ja kunnanhallituksen puheenjohtajana.

 

Esitys:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että

 

1. Outi Mäkelälle myönnetään ero valtuuston ja kunnanhallituksen jäsenyydestä,

 

2. Outi Mäkelän tilalle valtuuston jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi siirtyy ryhmän I varajäsen Pasi Miettinen. Jari Salminen siirtyy ryhmän I varajäseneksi. Muiden ko. valtuustoryhmän varajäsenten järjestys muuttuu vastaavasti ja keskusvaalilautakunta nimeää uuden varajäsenen ryhmälle.

 

3. Outi Mäkelän tilalle nimetään uusi jäsen kunnanhallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Lisäksi valtuusto nimeää kunnanhallitukselle puheenjohtajan.

 

Lisätietoja: kunnansihteeri Anne Pölönen, puh. 040 317 2013

 

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

 

Vielä kunnanhallitus esittää valtuustolle, että

 

1. Virpi Räty nimetään kunnanhallituksen puheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

2. Markku Jalava nimetään Mäkelän tilalle kunnanhallituksen jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

3. Arto Häggin varajäseneksi kunnanhallitukseen Jalavan tilalle nimetään Juhani Vuorisalo jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

4. Markku Jalavalle myönnetään pyynnöstä ero sivistyslautakunnan jäsenyydestä, ja hänen tilalleen nimetään Mikko Kiurunen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

5. Seija Martelius nimetään sivistyslautakuntaan varapuheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

6. Mikko Kiuruselle myönnetään pyynnöstä ero elinvoimalautakunnan varajäsenyydestä, ja hänen tilalleen nimetään Jyrki Laamanen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

______

KV § 13

 

Asian käsittely:

Keskustelun aikana Lepolahti esitti Uusitalon kannattamana kunnanhallituksen uuden puheenjohtajan valinnan palautettavaksi uudelleen valmisteltavaksi. Valmistelussa tulee selvittää kunnan työntekijän valinnasta puheenjohtajaksi aiheutuvat toiminnan ongelmatilanteet ja on neuvoteltava valinnan perusteista ryhmien kesken.

 

 

 

Koska oli tehty kannatettu palautusesitys, niin puheenjohtaja teki äänestysesityksen ja valtuusto sen hyväksyi:

 

jaa = asian käsittelyä jatketaan

 

ei = asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

 

 

 

Äänestyksen tulos:

 

jaa 24 valtuutettua

 

ei 25 valtuutettua

 

tyhjää 1 valtuutettu

 

poissa 1 valtuutettu (Räty) (liite nro 1).

 

 

Merk. Mäkelä poistui kohdan 1. käsittelyn ajaksi ja Salminen tuli hänen paikalle ja Räty poistui äänestyksen ajaksi.

 

 

 

Kunnanhallituksen puheenjohtajan valinta palautettiin äänestyksen tuloksena uudelleen valmisteltavaksi. Tämän jälkeen Vainio pyysi neuvottelutaukoa, joka venyi klo 19.14 asti.

 

 

 

Kokousta jatkettaessa muut asiakohdat valtuusto hyväksyi yksimielisesti. Puheenjohtaja ilmoitti, että valtuusto kokoontuu seuraavaan kerran maanantaina 12.3. klo 18.00 mm. kunnanhallituksen puheenjohtajan valintaan liittyen.

 

Päätös:

Valtuusto päätti:

 

1. myöntää eron Outi Mäkelälle valtuuston jäsenyydestä ja kunnanhallituksen puheenjohtajuudesta 5.3.2018 lukien (ajankohta täsmennettiin asian 14 käsittelyn jälkeen),

 

2. todeta valtuuston kokoonpanon muutos kunnanhallituksen esityksen mukaan,

 

3. palauttaa kunnanhallituksen esitys Virpi Rädyn valinnasta kunnanhallituksen puheenjohtajaksi uudelleen valmisteluun,

 

4. valita Markku Jalavan Mäkelän tilalle kunnanhallituksen uudeksi jäseneksi,

 

5. valita Juhani Vuorisalo Arto Häggin varajäseneksi kunnanhallitukseen Jalavan siirryttyä jäseneksi,

 

6. myöntää Markku Jalavalle ero sivistyslautakunnan jäsenyydestä ja valita hänen tilalle Mikko Kiurunen jäljellä olevaksi toimikaudeksi,

 

7. valita Seija Martelius sivistyslautakunnan varapuheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja

 

8. myöntää Mikko Kiuruselle ero elinvoimalautakunnan varajäsenyydestä ja nimetä hänen tilalle Jyrki Laamanen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 1.

______

KH § 69

Kuntalain 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. Kuntalaki - tausta ja tutkimukset -teoksen mukaan kunnanhallituksen keskeisen aseman vuoksi sen jäsenten vaalikelpoisuuden rajoitukset olivat kuntalain valmistelussa näkyvimmin esillä. Erityisesti pohdittiin kunnan oman henkilöstön asemaa kunnanhallituksessa. Esillä oli vaihtoehto, jonka mukaan kunnan palveluksessa olevia ei olisi voitu valita kunnanhallituksen puheenjohtajistoon. Hallituksen esitykseen eduskunnalle tämä rajoitus ei enää sisältynyt.

 

Hallituksen esityksen perusteluissa kiinnitetään asiaan kuitenkin huomiota: "Kunnanhallitus edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta. Erityisesti kunnanhallituksen puheenjohtaja on keskeinen työnantajan edustaja kunnassa. Jos kunnanhallituksen puheenjohtaja on samalla kunnan työntekijä, hän on päätöksenteon puolueettomuuden näkökulmasta ongelmallisessa kaksoisroolissa. Tämä näkökulma on perusteltua ottaa huomioon kunnanhallituksen valintaa koskevissa poliittisissa neuvotteluissa."

 

Hallintojohtaja Jukka Anttilan kysymyksiä johtava lakimies Kirsi Monoselle:

 

"Kunnassa olemme ymmärtäneet kaksoisroolin esiintyvän ongelmallisena seuraavan kaltaisissa tilanteissa:

 

- kunnan työntekijöiden etuuksista päättäminen

- toimintaorganisaation muuttaminen säästösyistä

- toimitilojen  käyttökuntoa koskevat asiat

- saattaa sekoittaa johtosuhteita, koska kunnan työntekijä on   kunnanjohtajan alainen työssään ja kunnanjohtajan esimies   kunnanhallituksen puheenjohtajana.

 

Vaalien jälkeen kesäkuussa 2017  puolueet kävivät poliittiset neuvottelut ja silloin sovittiin poliittisista paikoista vaalikaudelle.  Kun hallituksen puheenjohtaja valittiin kunnanjohtajaksi joulukuussa 2017, niin nyt on esillä kunnanhallituksen uuden puheenjohtajan valinta.

 

Puolueet ovat saaneet itse nimetä ehdokkaansa paikoilleen.

 

Kysymykset:

 

1. Onko ongelmallinen kaksoisrooli tulkittu yllä oikein?

2. Voidaanko kaksoisroolin tuomat tapaukset hoitaa  siten, että     puheenjohtaja jäävää itsensä ao. asian osalta?

3. Tarkoitetaanko poliittisilla neuvotteluilla sitä, että kunnanhallituk    sen puheenjohtajan valinnasta on aina käytävä poliittiset neuvot    telut?"

 

Johtava lakimies Kirsi Monosen lausunto:

"Olen samaa mieltä tulkinnasta. Kunnan työntekijöiden rooli kunnanhallituksessa oli lain valmistelussa paljon esillä, mutta päädyttiin siihen, että vaalikelpoisuutta ei lailla tiukenneta. Perusteluissa kiinnitettiin kuitenkin huomiota kaksoisroolin aiheuttamiin tilanteisiin ja esteellisyyden huomioimisen tärkeyteen.

 

Yhden paikan täydennysvaalissa ei useinkaan tarvita erillisiä poliittisia neuvotteluja, eikä laki niitä edellytä, mutta mikäli muut ryhmät ottavat asian esille, on luonnollisesti neuvottelujen paikka."

 

Ryhmät neuvottelevat asiasta 5.3.2018 klo 14.30.

 

Esitys:

Kunnanhallitus päättää esityksestään valtuustolle.

 

Lisätietoja: hallintojohtaja Jukka Anttila, puh. 040 317 2001

 

Päätös:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Virpi Räty valitaan kunnanhallituksen puheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

 

Räty poistui esteellisenä (yleislausekejäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Rädyn tilalla toimi varajäsen Lompolo.

 

 

Tämä pykälä käsiteltiin ensimmäisenä.

______

KV § 26

Esitys hyväksyttiin.

 

 

Räty poistui esteellisenä (yleislausekejäävi) asian käsittelyn ja päätöksentekon ajaksi. Rädyn tilalla toimi valtuustoryhmän 1. varavaltuutettu Jari Salminen.

 

_______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa